Škola jako prostor pro nadšení a inovace. Co všechno ukázal první ročník konference SchooLink?

Reportáž z historicky prvního ročníku konference v oblasti školního vzdělávání SchooLink 2020.

Historicky první ročník konference SchooLink nabídl ve dnech 3. a 4. prosince 2020 účastníkům připojeným online rozhovory, prezentace a workshopy s odborníky z oblasti školního vzdělávání. Všichni řečníci konference, kterou pořádal Dům zahraniční spolupráce (DZS), si položili stejnou otázku: Jaké jsou dopady internacionalizace na výuku v českých školách a o jakých inovativních trendech ve vzdělávání bychom měli vědět?

Jak připomněla ve svém úvodním slově ředitelka DZS Dana Petrova, internacionalizace začíná již na prvním vzdělávacím stupni, a proto je tak důležité zaměřit se na tuto oblast vzdělávání. Stejně hovořil i Jaroslav Faltýn, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT, který zmínil v této souvislosti i nedávno schválenou vzdělávací Strategii 2030+.

Jaká je zkušenost s mezinárodní spoluprací v zahraničí v souvislosti s digitálními nástroji? I o tom později mluvila v rozhovoru Pavla Šabatková, vedoucí odboru školního vzdělávání DZS se svým irským hostem Anne Gilleran, která působí v organizaci European Schoolnet. Podle ní jsou online platformy, jako je eTwinning, do které je zapojeno 34 evropských zemí a skoro milion učitelů, nesmírně důležitým prostorem pro sdílení zkušeností. „Fyzická mobilita funguje ještě lépe, když vedle ní existuje také její online verze,“ vysvětlila Anne Gilleran.

Rozhovor Pavly Šabatkové s Anne Gilleran
Rozhovor Pavly Šabatkové s Anne Gilleran

Také odpolední workshopy tematicky vycházely z představy, že školy nejsou jen prostorem pro výuku, ale také pro aktivní týmovou spolupráci, internacionalizaci v praxi nebo rozvoj informatického myšlení.

Druhý konferenční den zahájil prezentací s názvem Budoucnost vzdělávání hledejme online odborník na inovace ve vzdělávání Ondřej Neumajer. „Když jsem se na konferenci připravoval, položil jsem si otázku, kam bychom měli v blízké budoucnosti dojít. Pak přišel Covid a já si uvědomil, že se v té blízké budoucnosti v oblasti vzdělávání náhle ocitáme všichni,“ uvedl svůj blok trefnou poznámkou Ondřej Neumajer. Posluchačům pak představil mnoho užitečných zdrojů, kde nabrat v těchto „koronavirových časech“ inspiraci. Například platformu s doporučením a návody pro učitele nebo virtuální konferenční prostor o inovativních metodách výuky.

Ondřej Neumajer
Ondřej Neumajer a jeho prezentace

V další části diváci mohli nahlédnout do tzv. Třídy budoucnosti. Jednu takovou totiž postavili na Základní škole Dr. Edvarda Beneše v pražských Čakovicích. Ta umožňuje pedagogům i žákům vyzkoušet si inovativní vzdělávací přístupy s využitím digitálních technologií. Mateřská škola Kytlická v Praze zase ukázala, že programování může bavit i ty nejmenší. Diváci na obrazovkách tak mohli sledovat, jak žáci v předškolním věku ovládají ozoboty a bee boty. Inovativní dílnu 21. století pak předvedla Základní škola Mládežnická z Trutnova.

Základní škola Mládežnická a jejich dílna 21. století
Základní škola Mládežnická a jejich dílna 21. století

Také tento den se dostalo na praktické workshopy. Tentokrát mohli zájemci vidět, jak lze využít v polytechnickém vzdělávání techniku 3D tisku, seznámit se s eTwinningovým projektem Slovanský sborník rozvíjející čtenářské dovednosti nebo se inspirovat využitím mobilních dotykových technologií ve výuce s handicapovanými žáky.

Jaký byl tedy první ročník SchooLinku? Lenka Henebergová, vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže z DZS shrnula možná ten nejdůležitější poznatek z obou nabitých dnů: mezinárodní spolupráce vytváří nadšenou komunitu učitelů v celé Evropě. „Můžu sdílet svou zkušenost ze střední školy, kdy programování děrných štítků již nevyužiji, ale to nadšení, které jsem zažila, ve mně zůstalo ve vztahu ke vzdělávání do teď. Přeji všem, ať si toto nadšení udrží i nadále a těším se, že se setkáme i v příštím roce ve druhém ročníku SchooLinku!“, uzavřela první ročník konference Lenka Henebergová.