European Schoolnet realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise. Školy se mohou zapojit do pilotních projektů, soutěží a kampaní, učitelé se mohou účastnit různých forem dalšího vzdělávání (včetně on-line kurzů), využívat výukové a učební materiály a zdroje a vyměňovat si zkušenosti a příklady dobré praxe se svými evropskými kolegy a kolegyněmi.

Cíl sítě

 • Podporovat spolupráci mezi školami v Evropě
 • Přispívat k profesnímu rozvoji učitelů a ředitelů škol
 • Nabízet metodologické a informační služby s evropským přesahem
 • Šířit osvědčené postupy a testovat nové modely vzdělávání a výuky
 • Přispívat k rozvoji vzdělávání s využitím technologií, poskytovat členům a partnerským organizacím služby a nástroje na bázi digitálních technologií

Níže najdete informace k jednotlivým tématům sítě.

Dům zahraniční spolupráce koordinuje v rámci svého členství ve sdružení European Schoolnet řadu evropských projektů a kampaní zaměřených na inovativní výukové metody, využívání digitálních technologií v procesu učení a podporu badatelsky orientované výuky matematiky a přírodních věd.

Komu je síť určena

 • Učitelé a zaměstnanci škol

 • Odborníci ve vzdělávání

Zapojené země

 • Česká republika
 • Irsko
 • Island
 • Norsko
 • Švédsko
 • Belgie
 • Nizozemsko
 • Lucembursko
 • Francie
 • Španělsko