Přihlásit výzkumný projekt do programu Barrande můžete do února 2022. Jaké nabízí možnosti?

Program Barrande zaměřený na podporu výměn doktorandů z České republiky a Francie vyhlásil letos na podzim třetí výzvu.

Jako v minulých letech uspořádal Francouzský institut v Praze dva webináře, které zájemcům z českých a francouzských univerzit představily česko-francouzský stipendijní program Barrande, a to včetně aktuální výzvy na rok 2022. Program se zaměřuje na mezinárodní spolupráci vysokých škol podporou individuálních výjezdů doktorandů, kterým umožňuje získat zahraniční praxi, navázat profesní kontakty a zapojit se do činnosti mezinárodních badatelských týmů. Úspěšné projekty, které díky spolupráci vzniknou, mohou aspirovat na financování například z rozpočtu Horizontu Evropa, programu EU pro výzkum a inovace.

Do programu se mohou hlásit jak studenti hledající podporu pro krátkodobou výzkumnou praxi, tak zájemci o víceleté stipendium k doktorskému studiu pod dvojím vedením, tzv. cotutelle. Tento typ studia absolvuje doktorand paralelně na české a francouzské univerzitě a po jeho dokončení získává diplom z obou škol.   

Webinář pro zájemce z českých univerzit se konal 9. prosince. Za Francouzský institut se úvodního slova ujal jeho ředitel Stanislas Mrozek. Ten zdůraznil, že francouzský výzkum má mezinárodní věhlas a ve Francii nyní působí třetí největší počet zahraničních doktorandů na světě. Více jich mají pouze Spojené státy a Velká Británie.

„Rok 2022 bude mimořádný pro Francii i pro Českou republiku. Od ledna přebírá předsednictví v Radě EU Francie, o půl roku později Česká republika,“ připomněl Mrozek. „Obě země touto spoluprací potvrzují, že sdílíme silné evropské hodnoty. Pro nás to znamená především podporovat špičkovou vědu, otevřít výzkum mladé generaci, podpořit výjezdy studentů a vědců a v neposlední řadě budovat pozici Evropy jako lídra v oblasti vědy a technologií.“

Výzva pro předkládání projektů končí 4. února. Během jara budou jednotlivé žádosti posouzeny komisí složenou z odborných hodnotitelů. Úspěšní žadatelé zahájí pobyty na podzim 2022.

V rámci programu je Dům zahraniční spolupráce (DZS) kontaktním místem pro uchazeče a spolupracuje na výběrovém řízení. Pokyny pro žadatele, přihlášku a seznam požadovaných příloh naleznete na stránce programu.

Podívejte se na videozáznamy z webinářů:

Webinář pro studenty českých VŠ

 

Webinář pro studenty francouzských VŠ