Stipendijní program Barrande pokračuje v podpoře zahraničních výjezdů doktorandů

Pavel Rybář, Akademická informační agentura

Barrandův stipendijní program Stipendia

Slavnostní předání dekretů oceněným doktorandům se uskutečnilo ve středu 30. června na Francouzském institutu v Praze.

Společný česko-francouzský program na podporu mobilit doktorandů vznikl závěrem roku 2019 pod názvem Barrandův stipendijní program. V roce 2021 uspělo ve výběrových řízeních ze 49 přihlášených 29 doktorandů. Mezi vybrané se dostalo také 8 doktorandů francouzských univerzit, kteří se vydají za studiem do České republiky. O výběru stipendistů rozhodla odborná porota složená ze zástupců akademické sféry na zasedáních, která kvůli pandemické situaci proběhla on-line. Dům zahraniční spolupráce je jedním z partnerů projektu a podílí se na organizaci výběrového řízení.

Doktorandi

Slavnostní ceremonie proběhla za účasti viceprezidentky mezinárodní asociace ACA a ředitelky DZS Dany Petrové a jejího náměstka Michala Uhla. S projevy vystoupili náměstek ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček a velvyslanec Francie v ČR Alexis Dutertre, kteří laureátům stipendijního programu popřáli úspěšné pokračování jejich vědecké kariéry. Oba podtrhli význam podpory doktorských studentů jako investici do budoucí generace vědců a příležitost k budování sítí mezi výzkumnými týmy napříč Evropou. Mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu zmínili také jako jedno z prioritních témat pro nadcházející předsednictví Evropské unii. Francie se chystá na předsednictví v první polovině roku 2022, v jeho druhé polovině bude Radě EU předsedat Česká republika.    

Pavel Doleček
Slavnostní ceremonie se zúčastnil i náměstek ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček

Program výměnných pobytů doktorandů mezi ČR a Francií vznikl na základě společného memoranda obou zemí. Dohoda zahrnuje krátké výzkumné stáže v délce jednoho až tří měsíců a doktorská studia pod dvojím vedením (tzv. cotutelle), během nichž studenti pracují na polovině své disertace na partnerské univerzitě v zahraničí a následně získají diplom obou univerzit. Před rokem 2020 existoval z iniciativy francouzské ambasády stipendijní program pouze pro mladé vědce z ČR za účelem studia ve Francii. Nyní obě země poskytují rovnocennou podporu studentům českých vysokých škol k vycestování do Francie a francouzským studentům do České republiky.

Více informací o podmínkách výjezdů doktorandů do Francie naleznete na stránce programu.