Česko a Francie zahájily nový ročník společného grantového programu

Pavel Rybář, Akademická informační agentura

Barrandův stipendijní program Stipendia

I letos se pro zájemce o podporu doktorského studia v zahraničí konal informační seminář k Barrandovu stipendijnímu programu.

Dvěma webináři byl zahájen druhý ročník loni spuštěného česko-francouzského stipendijního programu na podporu mobilit doktrorandů. Organizátorem byl Francouzský institut v Praze. První z akcí zahájili úvodním slovem velvyslanec Francie v ČR Alexis Dutertre a ředitelka Domu zahraniční spolupráce a viceprezientka mezinárodní asociace ACA Dana Petrova. Oba webináře seznámily studenty českých a francouzských univerzit s informacemi, radami a doporučeními, které žadatelům pomohou v přípravě a podání kvalitní žádosti. Na závěr se o zkušenosti s doktorským studiem v zahraničí podělili také bývalí stipendisté.

Barrandův stipendijní program vznikl na podporu výjezdů českých studentů doktorského studia do Francie a francouzských doktorandů do Česka. Obě země se na financování mobilit podílejí rovným dílem. Již nyní mohou doktorandi z obou zemí předkládat své projekty a žádat o podporu na krátkodobou výzkumnou stáž nebo na doktorské studium pod dvojím vedením, označované též jako cotutelle. Čas mají do 26. února 2021, kdy se příjem žádostí uzavře. Více informací naleznete na stránce programu.

Dana Petrova: "Navzdory pandemii Covid-19, která implementaci prvního ročníku programu výrazně ovlivnila, jsme velmi rádi, že bylo v prvním kole podáno 63 přihlášek, přičemž na svůj výzkumný záměr získalo podporu 24 doktorandů. Vůbec poprvé jsou mezi vybranými také 4 doktorandi z Francie, kteří obdrželi finanční podporu na výzkumný pobyt v České republice. Všichni tito studenti nyní pracují na svých projektech a přispívají tak k budování vědecké spolupráce mezi našimi státy, která v budoucnu přinese prospěch dalším studentům."

Alexis Dutertre: "Rád bych podtrhl zájem České republiky a Francie na podpoře mobilit doktorandů. Pro nás jde v první řadě o investici do lidí, zejména do příští generace předních vědců. Věříme, že Barrandův stipendijní program jim dá příležitost navštívit špičková vědecká pracoviště, navázat spolupráci s vědci z různých koutů světa, a díky tomu také rozšířit síť odborných kapacit. Je to také velmi efektivní cesta, jak přivést ke spolupráci dva výzkumné týmy, aby se seznámily a společně se pustily do nových ambiciózních projektů, které budou dále moci čerpat podporu z větších rámcových programů, jako je například Horizon Europe."         

Podívejte se na videozáznamy z obou akcí:

Webinář pro studenty českých VŠ (15.12.2020)

Webinář pro studenty francouzských VŠ (16.12.2020)