Výjezdy a pobyty

Barrande Fellowship Program je stipendijní program na podporu výjezdů českých studentů doktorského studia do Francie a francouzských doktorandů do Česka.

Kdo může vyjet?

Vyjet mohou studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ.  

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

 • Jsem student doktorského studia zapsaný na české vysoké škole a s dokončeným magisterským vzděláním.  
 • Program je určen i nefrankofonním studentům za předpokladu, že francouzský školitel/pedagog souhlasí se studiem či výzkumnou stáží v angličtině. 

Varianty výjezdů

 • Doktorské studium pod dvojím vedením (cotutelle)

  Studium probíhá současně na české a francouzské vysoké škole a student po jeho ukončení obdrží diplom z obou institucí. Výzkum probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského vedoucího. 

 • Výzkumná stáž

  Stáž probíhá na univerzitě, ve výzkumném centru nebo v  univerzitní nemocnici. Stáž odpovídá potřebě kandidáta pobývat právě ve Francii – seznámit se se specifickým výzkumným zařízením či technikou, pracovat s materiály a dokumenty, které nejsou dostupné v ČR, pracovat na studii týkající se Francie nebo se účastnit speciálního školení ve Francii. 

Na jak dlouho? 

 • Stipendium je udělováno  maximálně na 3 roky. Student absolvuje tři pobyty ve Francii a každý rok po dobu pěti měsíců pobírá stipendium. Pobyty v  zahraničí by měly začínat vždy 1. října nebo 1. listopadu. 
 • Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce.

Jakou finanční podporu dostanu? 

Na pobyt získá student české vysoké školy stipendium ve výši 1 000 eur měsíčně (platí pro doktorské studium i krátkodobou stáž).  

Jak se přihlásit?

 1. Student se registruje a stáhne si žádost o přiznání stipendia.

 2. K žádosti přiloží následující dokumenty:

  • CV (max. 2 strany)
  • průvodní dopis (max. 2 strany)
  • popis projektu (max. 2 strany)
  • dopisy od českého a francouzského vedoucího/pedagoga
  • doklad o vykonaných zkouškách (za poslední 2 roky studia)
 3. Podepsanou a vyplněnou žádost zašle spolu se všemi požadovanými dokumenty nejpozději do 26. února 2021 na adresu Akademické informační agentury aia@dzs.cz

 4. Požadované dokumenty musí být vyhotoveny v angličtině. 

  Rozhodnutí o konečném výběru stipendistů proběhne na základě bodového hodnocení projektů kandidátů.

  Upozornění: Po vzájemné dohodě partnerů stipendijního programu byly aktualizovány Pokyny pro přihlášení - cotutelle a Pokyny pro přihlášení - stáž, konkrétně v části Výběrové řízení (Selection procedure).

Kontaktujte nás

Pokyny pro přihlášení – cotutelle

Pokyny pro přihlášení – stáž

Přihláška