Ministerstvo školství ocenilo naši práci během českého předsednictví v Radě EU

MB, oddělení komunikace a regionální spolupráce

Dům zahraniční spolupráce

Diplom MŠMT za zajištění aktivit během předsednictví byl udělen v rámci předávání cen MŠMT v sídle Senátu ČR.

Diplom MŠMT 2
Vedoucí oddělení koordinace předsednictví ČR v Radě EU Roman Klepetko přebírá diplom MŠMT z rukou ministra školství Vladimíra Balaše. Zdroj fotografie: MŠMT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ocenilo vynikající vysokoškolské pedagogy, vědce a studenty. Přehled všech oceněných najdete na webu ministerstva.

Vedle nich ministr školství Vladimír Balaš a náměstkyně sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová vyjádřili speciální poděkování Domu zahraniční spolupráce, Odboru Evropské unie MŠMT a Odboru výzkumu a vývoje MŠMT za organizaci konferencí a dalších akcí, které jsme pořádali v rámci předsednictví České republiky v Radě EU v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

Naše oddělení Koordinace předsednictví ČR v Radě EU se v uplynulých šesti měsících organizačně i obsahově zapojilo do celé řady formálních i neformálních setkání vrcholných evropských politiků a odborníků. Za všechny jmenujme například EU Youth Conference mladých delegátů, tvůrců politik a odborníků, konferenci vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON, mezinárodní konferenci k výzkumným infrastrukturám ICRI, konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě, setkání ředitelů národních agentur programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity nebo slavnostní recepci při veletrhu vysokých škol a konferencí EAIE v Barceloně.

MŠMT diplom
Roman Klepetko a ministr školství Vladimír Balaš. Zdroj fotografie: MŠMT