V Brně se uskutečnila Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách ICRI

CZELO

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akcí v rámci českého předsednictví v Radě EU.

Ve dnech 19. – 21. října se v Brně pod záštitou českého předsednictví v Radě EU uskutečnila mezinárodní konference k výzkumným infrastrukturám – ICRI 2022. Akci, na kterou se v Brně sjelo 450 předních zástupců světové vědy a výzkumu, uspořádala Masarykova univerzita společně s výzkumným centrem CEITEC, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Domem zahraniční spolupráce a Evropskou komisí. Stěžejními tématy letošní edice byly otázky sociální odpovědnosti a přínosy výzkumných infrastruktur ve spojitosti se Zelenou dohodou pro Evropu.

ICRI_MUNI

Zdroj: Masarykova univerzita

Konferenci otevřel Ministr školství Vladimír Balaš, který připomněl, že výzkumné infrastruktury jsou spolu se synergiemi hlavními prioritami českého předsednictví v oblasti výzkumu a inovací. V této souvislosti zmínil připravované Závěry Rady a Brněnskou deklaraci, vyzývající k budování celosvětového integrovaného ekosystému výzkumných infrastruktur. V rámci panelové diskuse zdůraznil důležitost komunikace mezi politiky a výzkumníky. Dle Balaše „není na politicích, aby hledali řešení, jak najít nové zdroje energie. Je to na vědcích, s kterými musíme tyto řešení komunikovat“. Zároveň také dodal, že „politici by měli v současné krizi začít uvažovat jako racionální podnikatelé a investovat více do inovací a výzkumu“.

Jménem Evropské komise vystoupila úřadující generální ředitelka pro výzkum a inovace, Signe Ratso. Ta ve svém příspěvku vyzdvihla důležitost výzkumných infrastruktur během pandemie a zmínila také nutnost rozvíjet vzdělávací stránku výzkumných infrastruktur. Aktuální krize ukazuje, že musíme urychlit energetickou tranzici. Evropská komise v tomto ohledu podniká mnoho kroků jak lokálně, tak globálně (např. podpora vodíkových technologií) nebo podporuje aktivity prostřednictvím iniciativy Mission Innovation. Signe Ratso v této souvislosti dále oznámila, že Evropská komise do nadcházejícího pracovního programu Horizont Evropa začlenila výzvu zaměřenou na optimalizaci využívaní energetických zdrojů.

ICRI_Summary

Dalšími diskutovanými tématy byla mezinárodní spolupráce výzkumných infrastruktur a jejich role v ekonomické obnově a posilování připravenosti světové populace reagovat na budoucí krizové scénáře a krizové události. V neposlední řadě se také diskutovalo o důležitosti otevřené vědy a o dopadech a přínosech, které výzkumné infrastruktury přinášejí do regionů, v nichž sídlí.

V závěru konference došlo k slavnostnímu podpisu Brněnské deklarace a podpisu memorand o předání ocenění konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).

Bohatý třídenní program byl doplněn doprovodnými akcemi, během kterých mohli návštěvníci nahlédnout do prostorů brněnských výzkumných infrastruktur.

Příští ročník konference ICRI se uskuteční v roce 2024 v Austrálii.