Jsme na cestě ke společnému evropskému diplomu? 

Erasmus+ CZELO

Přečtěte si novou studii Evropské komise analyzující proveditelnost a dopad různých přístupů ke společným diplomům. 

Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu studie mapující příležitosti, dopad a proveditelnost různých přístupů ke společným diplomům – The road towards a possible joint European Degree: Identifying opportunities and investigating the impact and feasibility of different approaches

V dubnu 2022 přijala Rada EU Závěry o evropské strategii o posílení postavení vysokoškolských institucí pro budoucnost Evropy. V nich mimo jiné vyzývá členské státy a Komisi, aby s ohledem na své kompetence a zásadu subsidiarity podporovali vysokoškolské instituce v prozkoumávání jednotných kritérií, na nichž by mohla být založena evropská značka pro společné diplomy (Joint European Degree Label). Tu by potom mohly vysokoškolské instituce na dobrovolné bázi využívat pro udělování společných evropských titulů na různých úrovních.  

První univerzity již testují společná kritéria v praxi 

Předložená studie se věnuje tématu společných diplomů velmi komplexně, opírá se o řadu analýz, průzkumů, případových studií atp. Odborníci nejprve analyzují koncept společného evropského diplomu, poté hodnotí dopad a proveditelnost různých přístupů. Zaměřují se však také na překážky mezinárodní spolupráce a jejich možná řešení či přehled stávajících nástrojů využitelných pro tvorbu evropského diplomu. Studie zkoumá zejména dvě hlavní varianty: 

  • značku udělovanou společným programům;
  • evropský diplom založený na společných kritériích. 

Z analýzy různých přístupů vyplývá, že nejschůdnější je postupovat krok za krokem. Tedy začít s implementací značky a postupně, pozvolna pokračovat se zaváděním společných diplomů. Různé modely už nyní v praxi testuje 6 konsorcií, která uspěla v pilotní výzvě Erasmus+ 2022. Tyto projekty budou mít důležitý vliv na další směřování značky i společných diplomů založených na evropských kritériích, jež by měla být v souladu s národními kvalifikačními rámci. 

Studii zpracovali pro Evropskou komisi odborníci z výzkumného centra PPMI. Komise v březnu zveřejnila také závěry druhé studie, která se zabývá stavem a účinností národních systémů financování vysokoškolského vzdělávání z hlediska podpory iniciativy Evropských univerzit. Zkoumání proveditelnosti společných diplomů, stejně jako podpora aliancí Evropských univerzit, patří mezi klíčové iniciativy Evropské strategie pro univerzity a je zásadní také pro dosažení vizí Evropského prostoru vzdělávání.