Jeden den na Erasmu v Českém centru: Bratislava je kulturně rozmanité a unikátní město

Jakub Šindelář, Erasmus+ stážista v Českém centru

Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce

Seriál Jeden den… o životě studentů a stážistů v zahraničí. Pokračování speciálu o stážích v Českých centrech.

Jak vypadá jeden den v životě studenta nebo stážisty programů mezinárodní spolupráce? Jak probíhá výuka, setkávání se spolužáky, kolegy, praktická stáž nebo trávení volného času v zahraničí? O tom vypráví účastníci programů. Přinášíme další díl ze speciální série, ve které popisují jeden (ne)všední den vysokoškolští studenti, kteří vyrazili na dlouhodobou praktickou stáž v rámci Erasmus+ do jedné z evropských poboček Českého centra. Na Slovensko se vydal Jakub Šindelář, který měl příležitost absolvovat stáž v Českém centru Bratislava.

Stážista Jakub Šindelář

Je krátce po půlnoci a vracím se přes Starý most domů. Před chvílí mi skončil pracovní den a jdu se připravit na další, který bude končit ve stejný čas. Nemusíte se obávat, že v Českém centru Bratislava mají pro stážisty vyhrazené 16hodinové směny. Probíhá totiž festival Bílá noc a spodní galerie Českého centra Bratislava je místem výstavy Svetelná inštalácia/Krehká voľba od brněnského umělce Pavla Korbičky. Od pátku do neděle je mou povinností starat se o hosty a představovat jim význam tohoto pozoruhodného díla. Toto je pouze malý exkurz do jednoho typického/netypického dne v Českém centru Bratislava – nástroje Česka pro veřejnou a kulturní diplomacii a také místě, kde se setkávají zájemci o českou kulturu.

České centrum v Bratislavě
České centrum v Bratislavě. Foto: Peter Korček

Má role v Českém centru je spojená s působením bratislavského EUNIC Clusteru, účasti na pořádání četných kulturních událostí a prací na recepci. Zároveň jsem vysílán jako pomoc na ZÚ Bratislava. Dennodenně přicházejí do našich dvou galerií zvědaví návštěvníci, kteří si svůj čas rádi zpříjemňují kulturou a možností vidět svět očima různých autorů. Ti největší konzumenti české kultury pravidelně dochází na vernisáže a další události. Je vždy příjemné spatřovat nostalgii návštěvníků, kteří vzpomínají na existenci dnes již zaniklého Československa. 

České centrum Bratislava nepořádá pouze své akce, ale spolupracuje v úzkém kontaktu s ostatními členy EUNIC Cluster Bratislava. Výsledné projekty jsou syntézou českých, francouzských, německých a dalších přístupů, které společně vytvářejí pozoruhodné výsledky. Jedním z těchto projektů, který se dotýká přímo mé osoby, je činnost EUNIC Bratislava Intern Club. Tento klub, jehož jsem koordinátorem, pořádá volnočasové aktivity pro stážisty z různých zastupitelských úřadů a institucí pro veřejnou a kulturní diplomacii. Jeho nejvyšším cílem je budování přátelství mezi jednotlivými stážisty a sdílení pracovních a životních příběhů. 

České centrum v Bratislavě
České centrum v Bratislavě. Foto: Peter Korček

Pracovní den začíná v 9:00 a končí v 17:00. Úder páté hodiny večerní však rozhodně neznamená pouze odchod domů. Spolupráce uvnitř EUNIC Cluster Bratislava, krajanských spolků a dalších institucí nabízí mnoho kulturních událostí, kterými si může nadšený zájemce o veřejnou a kulturní diplomacii doplnit znalosti či poznat zajímavé osobnosti. Zpravidla se stává, že množství událostí vás donutí k ne vždy příjemným kompromisům. Na druhé straně, nelze být na dvou místech najednou. Pokud se opravdu zadaří, týdně můžete být hostem na několika akcích. Výhodná geografická poloha Bratislavy dovoluje působení českých, rakouských a maďarských vlivů, tudíž je město kulturně velice rozmanité.  

Každý den v Českém centru Bratislava je velkým zážitkem především díky skvělému a více než inspirativnímu týmu pracovníků, od kterých máte možnost se mnohému naučit a zároveň užít si den ve velice přátelském prostředí. Pravidlem bývá, že den poté utíká velice rychle a jde o dobře strávený čas.      

České centrum v Bratislavě
České centrum v Bratislavě. Foto: Peter Korček

Důvodem pro můj výběr stáže v Českém centru v Bratislavě byla touha „dovzdělat se“ v oblasti veřejné a kulturní diplomacie. Pro tento cíl je Bratislava vskutku unikátním městem, protože vztah mezi Slovenskem a Českou republikou je raritní záležitostí a nemá na světě obdoby. Jsem toho názoru, že jej nelze popsat, ale musí se prožít.  

Tento příspěvek mohl vzniknout díky spolupráci s Českými centry. Sledujte náš web a sociální sítě, kde najdete další díly ze speciální série Jeden den na Erasmu v Českém centru.