Inspirace pro mladé i sdílení dobré praxe. Proběhlo výroční setkání Evropského sboru solidarity

PM, DZS

Evropský sbor solidarity 

Koordinátoři projektů, dobrovolníci a realizátoři solidárních projektů si vyměňovali zkušenosti na dvoudenním setkání v Olomouci.

Výroční setkání Evropského sboru solidarity

Toto již tradiční každoroční setkání pořádáme pro všechny podílející se na realizaci projektů Evropského sboru solidarity. Letošní ročník, který probíhal od 3. do 4. listopadu v olomouckém hotelu Clarion Congress, přivítal 40 účastníků z řad koordinátorů dobrovolnických projektů, dobrovolníků, ale i realizátorů solidárních projektů.

Akce cílila na evaluaci projektů a aktivit jednotlivců, skupin či organizací zapojených do programu, networking, ale také na sdílení dobré praxe a zkušeností s výzvami, kterým čelí. Mimo jiné jsme letos také ocenili zapojené organizace i mladé lidi a jejich zkušenosti a projekty.

Výroční setkání Evropského sboru solidarity

První den patřil již od rána koordinátorům dobrovolnických projektů. Z celé republiky se jich sešlo 16, od zkušených, kterým prošlo rukama více jak 200 dobrovolníků až po relativní nováčky. Po vzájemném seznámení, představení činnosti a organizací, ze kterých účastníci přichází, přišel čas na jednotlivé bloky. Ty se věnovaly přínosným tématům, jako jsou např. simulace řešení krizových situací, sdílení dobré praxe a dalším. Důležitou součástí setkání byla i zpětná vazba koordinátorů vůči programu Evropského sboru solidarity. Na závěr dne došlo k obecné diskuzi nad problematikou vnímání fenoménu dobrovolnictví v Česku.

Ve stejný den dorazili i bývalí dobrovolníci a realizátoři solidárních projektů. Večer byl korunován přehledem o dosavadním působení a rozvoji programu v Česku a oceněním vybraných dobrovolníků a projektů. Kdo nebyl oceněn, nemusel si zoufat – svou cenu mohl ještě vyhrát v zábavném kvízu, který se sestával z netradičních vědomostních otázek o programu.

Výroční setkání Evropského sboru solidarity

V druhé části setkání dobrovolníci a realizátoři solidárních projektů prezentovali vybrané projekty, sdíleli mezi sebou osobní zkušenosti a doporučení. Již po této části mezi účastníky docházelo k síťování a plánování možných budoucích společných aktivit.

V sérii aktivit si účastníci vyměňovali své pohledy na svět, své různé hodnoty i to, kde by rádi viděli v budoucnu nejen sebe, ale i společnost. Velká část programu se věnovala možnostem, které mladým lidem nabízejí programy Evropský sbor solidarity a Erasmus+, ale i dalším nástrojům, jako je např. platforma SALTO. Účastníci nejvíce oceňovali příležitost potkat se a seznámit se s aktivními mladými lidmi a dalšími příležitostmi, které se jim nabízí.