Sdílení zkušeností, dobré praxe a inspirace. Co přineslo výroční setkání Evropského sboru solidarity?

MB, MB, Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity 

Koordinátoři projektů a bývalí dobrovolníci sdíleli své zkušenosti na dvoudenním výročním setkání Evropského sboru solidarity.

Výroční setkání Sboru

Na výročním setkání dáváme každý rok prostor ke sdílení svých zkušeností všem, kdo se podílí na realizaci projektů Evropského sboru solidarity, ať už v roli koordinátora dobrovolnických projektů, dobrovolníka či realizátora solidárních projektů. Letos jsme si na setkání navíc připomněli pětileté výročí programu, jehož cílem je umožnit mladým lidem podílet se na řešení společenských problémů, přispět k pozitivním změnám a zasadit se o vytvoření inkluzivní společnosti. 

Akce se konala ve dnech 4.-5. listopadu v prostorách hotelu Mama Shelter v Praze a sešlo se na ni na 50 účastníků ze všech krajů České republiky. 

Setkání jsme zahájili programem pro koordinátory dobrovolnických projektů. V diskuzích a přednáškách jsme se zaměřili na sdílení zkušeností z oblasti koordinace zahraničních dobrovolníků, prezentaci dobré praxe, ale rovněž na výzvy, kterým při práci s dobrovolníky čelí.  

„Akce, jako je tato, jsou důležité, protože se setkáváme s ostatními koordinátory a můžeme si uvědomit, že společně čelíme podobným výzvám, a také se vzájemně inspirovat a motivovat, abychom mohli dělat naši práci ještě lépe. Další aspekt těchto setkání spočívá také v možnosti poznat vás z Domu zahraniční spolupráce, který nám umožňuje projekty realizovat,” popsala ty nejdůležitější přínosy pro účastníky koordinátorka projektu The power of Good Will Katarzyna Gattnar z organizace Petrklíč help. 

Workshopy

Mezi účastníky rezonovalo téma dopadu ruské agrese vůči Ukrajině na dobrovolnictví. Ukázalo se, že se českým organizacím daří do dobrovolnických projektů zapojovat mladé lidi z Ukrajiny a poskytnout pomoc lidem zasaženým válkou v rámci solidárních projektů. Živou diskuzi vyvolala i další aktuální témata, jako například zapojování účastníků s omezenými příležitostmi do projektů nebo práce s dobrovolníky během pandemie Covidu 19. Část programu se soustředila také na samotnou práci koordinátorů, jejich roli v programu a na jejich wellbeing. 

Druhý den setkání patřil mladým realizátorům solidárních projektů a bývalým dobrovolníkům, kteří se tento rok vrátili ze zahraničního dobrovolnického výjezdu. Účastníci se navzájem inspirovali svými příběhy, sdíleli své zkušenosti s projektem a zamýšleli se nad jejich využitím v budoucím životě. Velká část programu se věnovala možnostem, které mladým lidem nabízejí programy Evropský sbor solidarity a Erasmus+. Během večera byl prostor na neformální setkání a networking. 

„Vedle části programu, který se zaměřoval na využití svých kompetencí z dobrovolnictví při pracovním pohovoru se mi líbil také neformální program. Díky němu jsem měl možnost poznat spoustu zajímavých lidí,“ vyzdvihl největší benefit večerního programu pro účastníky bývalý dobrovolník Ondřej Sojka, který v rámci projektu působil v alternativní škole v Polsku.  

„Se spoustou lidí, které jsem tady potkala, zůstaneme v kontaktu i nadále. To vnímám jako největší bonus tohoto setkání. Ale také jsem se dozvěděla mnoho užitečných věcí o nových programech, což bylo také skvělé. Takže ta kombinace formálního a neformálního programu se mi moc líbila,“ shrnula dvoudenní setkání Šárka Nevšímalová, realizátorka solidárních projektů Azyláky.cz a Edukop.