Evropská komise oficiálně zahájila nový program Erasmus+

LuRy, DZS

Erasmus+

Rozpočet na mezinárodní aktivity ve vzdělávání vzroste oproti předchozímu období téměř dvojnásobně.

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Mariya Gabriel dnes na tiskové konferenci v Bruselu oficiálně zahájila nové programové období Erasmus+ (2021-2027). Mezi hlavní priority bude patřit inkluze, digitalizace a udržitelnost.

Rozpočet programu vzroste oproti předchozímu období (2014-2020) téměř dvojnásobně. Evropská komise alokovala na studijní výměny a mezinárodní projekty ve vzdělávání zhruba 26,2 miliard eur. Další 2,2 miliardy eur přidá z rozpočtu na předvstupní pomoc zemím, které se připravují na budoucí členství v Evropské unii. Navýšený rozpočet podpoří až 10 milionů lidí, kteří se zúčastní zahraniční mobility.

Erasmus+

„Skutečnost, že se rozpočet Erasmus+ na příštích sedm let téměř zdvojnásobil, ukazuje důležitost, kterou Evropa přikládá vzdělávání, celoživotnímu učení a mládeži. Erasmus+ je jedinečný program z hlediska své velikosti, rozsahu i globálního uznání. Zahrnuje 33 zemí a díky mezinárodním aktivitám je přístupný i zbytku světa,“ zdůraznila Mariya Gabriel. „Vyzývám všechny veřejné a soukromé organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, aby se podívaly na právě zveřejněné výzvy k podávání projektových žádostí a požádaly o financování. Díky programu Erasmus+ se stane evropský vzdělávací prostor realitou.“ 

Priority nového Erasmu+ 

Sedmdesát procent rozpočtu bude určeno na zahraniční výjezdy osob, které budou i nadále tvořit jádro Erasmus+. Zbývajících třicet procent bude investováno do dlouhodobých projektů spolupráce a do aktivit zaměřených na budování kapacit, inovace a sdílení dobré praxe.  

Komisařka dále zdůraznila, že v novém programovém období bude Erasmus+ inkluzivnější. Ještě více podpoří účastníky s omezenými příležitostmi nebo specifickými potřebami (zaplatí například náklady pro doprovodnou osobu) a zjednoduší proces při předkládání žádostí, aby se mohly zapojit i menší organizace. Erasmus+ se také více zaměří na digitalizaci, a to nejen v rámci administrace, ale především v přípravě žáků, studentů, učitelů a dalších vzdělavatelů na digitální transformaci, aby dokázali nové technologie smysluplně a bezpečně využívat. Větší pozornost věnuje program také rozvoji kompetencí v oblastech jako umělá inteligence, robotika nebo environmentální inženýrství. A nový Erasmus+ bude i zelenější. Více financí bude poskytnuto na udržitelnou dopravu a na podporu projektů zaměřených na ochranu životního prostředí či boj proti změnám klimatu. 

Novinky programového období 2021-2027: 

  • Vysokoškolští studenti budou moci využít intenzivní blended programy, které zkombinují online studium a týmovou práci s krátkodobým pobytem v zahraničí. 
  • Studenti a pracovníci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy budou mít více možností vyjet na krátkodobé i dlouhodobé (ErasmusPro) pobyty do zahraničí, a to i mimo Evropu. 
  • Žáci základních škol a středních škol budou moci vyjet na krátkodobé i dlouhodobé pobyty do ciziny individuálně, nebo s celou třídou. 
  • Vzdělavatelé dospělých dostanou další příležitosti ke svému profesnímu rozvoji. 
  • Erasmus+ výrazněji podpoří rozvoj demokracie a bude financovat neformální aktivity mládeže zaměřené na občanskou participaci na lokální i mezinárodní úrovni.  
  • Iniciativa DiscoverEU, která umožnuje osmnáctiletým Evropanům zdarma procestovat vlakem Evropu, bude nově součástí programu Erasmus+. 
  • Erasmus+ se zaměří na rozvoj iniciativy Evropské univerzity a Centra excelence odborného vzdělávání, spuštění nové vzdělávací platformy pro učitele nebo na uvedení novinek v programu Erasmus Mundus

Přehled termínů Výzvy 2021:

Termíny 1

 

 

Termíny 2

Přehled termínů ke stažení.