Evropská komise navýšila roční rozpočet Erasmus+. Program podporuje studenty a pracovníky z Ukrajiny

TZ Evropské komise

Erasmus+

Komise přijala revidovanou verzi pracovního programu pro Erasmus+ na rok 2023 s dosud nejvyšším ročním rozpočtem v jeho historii.

Celkový rozpočet programu na tento rok navýšen na celkovou částku 4,43 miliardy eur, což je nejvyšší roční rozpočet, kterého kdy program Erasmus+ dosáhl.

Navýšený rozpočet celkově posílí priority programu Erasmus+ týkající se začleňování, aktivního občanství a demokratické účasti a zelené a digitální transformace v EU i na mezinárodní úrovni.

Revidovaný pracovní program (tzv. Work programme) zahrnuje prostředky ve výši 100 milionů eur, které byly původně vyčleněny pro rozpočet na rok 2027, aby program už letos podpořil projekty, které prosazují vzdělávací činnosti a usnadňují začlenění osob prchajících před válkou na Ukrajině do jejich nového vzdělávacího prostředí, jakož i na činnosti na podporu organizací, účastníků vzdělávání a zaměstnanců na Ukrajině. Předpokládané finanční prostředky posílí činnosti zavedené pro Ukrajince prchající před válkou prostřednictvím dodatečné podpory pro organizace přijímající podporu z programu Erasmus+. Financované činnosti mohou sahat od jazykových a kulturně integračních kurzů, nástrojů jazykového vzdělávání určených pedagogům nebo účastníkům vzdělávání až po stipendia nebo obecnou finanční podporu ve všech odvětvích programu Erasmus+ pro účastníky vzdělávání a pedagogy.

Mezinárodní rozměr programu Erasmus+ byl zejména posílen navýšením rozpočtu o 31 milionů eur, které budou použity na posílení projektů mobility a budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání na podporu projektů mezinárodní spolupráce. V roce 2023 bude tato akce rovněž podporovat projekt strukturální reformy zaměřený na vytvoření otevřeného digitálního prostředí v oblasti vzdělávání, které by studentům zapsaným v ukrajinských vysokoškolských institucích nabízelo kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu pro osoby prchající z Ukrajiny nebo vnitřně vysídlené studenty. Na základě spolupráce mezi univerzitami z Ukrajiny a z jiných evropských zemí by to rovněž poskytlo vzdělávací příležitosti širší ukrajinské komunitě v zahraničí. 

I v roce 2023 bude program Erasmus+ v návaznosti na Evropský rok mládeže 2022 zajišťovat, aby byly názory mladých lidí slyšet v EU i v dalších zemích, zejména prostřednictvím zvýšení počtu mládežnických aktivit financovaných z tohoto programu. Činnosti podporované v rámci programu budou zároveň i nadále realizovat závazek EU k prohlubování dovedností a změně kvalifikací, a budou tak představovat významný přínos k návrhu vyhlásit rok 2023 Evropským rokem dovedností.

Převzato z tiskové zprávy Evropské komise. Přečtěte si celou zprávu.