Erasmus+ v Bruselu oslavil 35. narozeniny

TS, Czelo

Erasmus+ CZELO

Ve středu 14. 12. se v Bruselu konala závěrečná narozeninová oslava ikonického programu evropské spolupráce.

Era 35
Zdroj: Twitter @EUErasmusPlus

Akce se zúčastnili zástupci evropských institucí a národních agentur, zakladatelé programu, ale i učitelé a žáci zapojení do projektů Erasmus+. Celodenní konference se věnovala dosavadním úspěchům programu, historii jeho vzniku, jeho současným prioritám (digitální a zelená transformace, inkluze a zapojení se do demokratického života), ale také výzvám a výhledům do budoucna.  

Úvodní slovo dostal místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas a eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel. Schinas vyzdvihnul, že největším úspěchem Erasmu+ je jeho rozšíření z mobility vysokoškolských studentů také na výjezdy a projekty, do nichž se mohou zapojit i školky, základní, střední a odborné školy a organizace působící v oblasti mládeže a sportu. Zmínil také, že Erasmus+ je nejdůležitějším evropským programem v šíření evropských hodnot a identity. 

Erasmus+ rozšířil obzory již více než 13 milionům lidí  

Poté se slova ujala Mariya Gabriel, která poukázala na to, že v začátcích, v roce 1987, nabídl Erasmus možnost studentské výměny jen zhruba 3 000 studentům, ale že od té doby se do programu zapojilo přes 13 milionů lidí. Gabriel také představila hlavní body Výroční zprávy Erasmus+ 2021, již zveřejnila Evropská komise 14. prosince. Zdůraznila, že v minulém roce Erasmus+ podpořil skoro 19 000 projektů, do nichž se zapojilo téměř 70 000 organizací a 648 000 účastníků.  

Následoval diskuzní panel, během něhož debatovali Mariya Gabriel spolu s náměstkem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Jaroslavem Millerem, Tatjanou Brabauskine z Evropského hospodářského a sociálního výboru, Tanyou Hristovou z Evropského výboru regionů a europoslankyní Sabinou Verheyen. Během panelu reflektovali současné výzvy Erasmu+, mezi něž patří inkluze, digitální a zelená transformace a dovednosti. Řeč přišla i na pomoc Ukrajině a ukrajinským žákům, studentům a učitelům v rámci Erasmu+ a na novou iniciativu DiscoverEU, která v minulém roce umožnila více než 60 000 18letých procestovat EU vlakem v rozmezí 1 až 30 dní. 

Panel 1
Zdroj: Twitter @EUErasmusPlus

O historii a budoucnosti Erasmu+ debatovali zástupci EU institucí i účastníci programu 

Druhý panel se věnoval historii vzniku Erasmu+ – hostem diskuze byl i jeden ze zakladatelů programu, Adam Smith, který se s účastníky podělil o své zkušenosti, popsal, jak se o vzniku programu vyjednávalo s členskými státy a přidal i pár anekdot ze zákulisí. 

Následovaly tematické workshopy a panely věnované např. Evropskému roku mládeže 2022, udržitelnosti a zelenému vzdělávání, digitalizaci, participaci mladých na demokracii, novinkám v oblasti sportu, úspěšné komunikaci a propagaci projektů či otázce, jak zajistit, aby byly mezinárodní mobility přístupné pro všechny. Panelisté zdůrazňovali, že je potřeba aktualizovat kvalitativní rámec pro vzdělávací mobility a také vyvíjet nové formáty (např. mobility pro umělce). Debatovali o tom, jak by mohly fungovat mini-granty pro mládež v rámci projektů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity či o roli ambasadorů v šíření povědomí o udržitelnosti a zeleném vzdělávání. Přidanou hodnotou tematických bloků bylo zapojení realizátorů úspěšných projektů, kteří diskutovali o svých zkušenostech a inspirativních nápadech.