Erasmus+ Sport: termín podávání žádostí o sportovní projekty se blíží

BKS

Erasmus+ CZELO

Podívejte se, kde hledat nejdůležitější informace k výzvě 2023 a jaké jsou další možnosti podpory sportu na úrovni EU.

Sportovní organizace a subjekty působící v oblasti sportu mají možnost žádat ve výzvě Erasmus+ 2023 o několik typů projektů: kooperativní partnerství, partnerství malého rozsahu, neziskové evropské sportovní akce a budování kapacit (zaměřeno na spolupráci se zeměmi Západního Balkánu). Všechny výzvy jsou otevřeny na portálu FTOP s termínem podávání žádostí 22. března. Jak se ve výzvě zorientovat, jaké náležitosti je potřeba splnit a čeho se vyvarovat? 

Kde hledat informace 

Výchozím zdrojem informací je programová příručka Erasmus+ pro rok 2023 (dostupná i v češtině), základní informace jsou uvedeny také na webu DZS. Kancelář CZELO v lednu uspořádala ke sportovním projektům webinář, během něhož se účastníci seznámili s jednotlivými typy projektů, způsobem financování i postupem, jak o projekty žádat. O své zkušenosti se podělili také dva úspěšní žadatelé z posledních výzev. Gino Schilders z Českého svazu pozemního hokeje prezentoval projekt Love is All a Jan Busta z FTVS UK projekt Women in Canoe Sport. Záznamy a prezentace najdete v sekci Akce CZELO

Také Evropská komise s výkonnou agenturou EACEA pořádaly tradiční infoden k nové výzvě, tentokrát po tříleté pauze opět fyzicky v Bruselu (záznam a prezentace). Po prezentaci programových priorit a typů projektů zástupci agentury nastínili, že v letošní výzvě by mohlo být podpořeno zhruba 125 kooperativních partnerství, 200 partnerství malého rozsahu, 18 neziskových sportovních akcí a 5 projektů budování kapacit. Hodnocení projektů bude probíhat od jara do září, výsledky očekáváme v listopadu a podpis smluv do konce kalendářního roku. 

Novinkou letošní výzvy je čtvrtý typ neziskové evropské sportovní akce, tzv. Large-scale event. Tato akce byla přidána do příručky formou dodatku na žádost Evropského parlamentu a jsou na ni vyčleněny až 2 miliony eur. Jedná se o velkoformátovou akci, na níž se musí podílet alespoň 15 organizací z různých programových zemí. Projekt by měl mít multidisciplinární charakter a zahrnovat alespoň 10 různých sportů. 

Tipy a doporučení 

Součástí infodne Komise a EACEA byly také tipy a doporučení pro žadatele. Prezentující např. opakovaně zdůrazňovali, jak důležitou roli hraje výběr spolehlivých partnerů – několikrát se totiž stalo, že úspěšný projekt nakonec nebyl podpořen kvůli špatné domluvě v rámci konsorcia a s tím spojené neschopnosti uzavřít grantovou dohodu. Žadatelům bylo dále doporučeno, aby volili typ projektu odpovídající rozsahu a charakteru plánovaných aktivit: například partnerství malého rozsahu jsou zamýšlena jako malé, jednoduché a jasně vystavěné projekty. Pokud je tedy projekt komplexnější, je vhodné ho podat v rámci kooperativních partnerství. 

Zástupci agentury sdíleli také tipy technického rázu, např. upozornili na to, že v případě lump sum typu I (kooperativní partnerství, partnerství malého rozsahu, neziskové akce) je potřeba vybrat si jednu částku z předem daného menu, nelze žádat o grant v jiné výši. Další doporučení se týkalo počtu pracovních balíčků: pro partnerství malého rozsahu je doporučen 1 balíček se 2 výstupy (Komunikace; Výstupy projektu); pro kooperativní partnerství 2–5 balíčků (Realizace projektu; Dopad a diseminace; případně další balíčky) a pro neziskové akce 2–3 balíčky (Realizace projektu; Dopad a diseminace; případně další – Příprava akce). 

Další příležitosti v oblasti sportu 

Nově jsou součástí Erasmu+ také zahraniční výjezdy v oblasti sportu. Mobility jsou určené zejména pracovníkům (trenérům i dalším zaměstnancům) v oblasti amatérského sportu, přičemž hlavním cílem je zlepšit jejich kompetence a dovednosti.  

V poslední části infodne byly představeny  další příležitosti v oblasti sportu, které už nesouvisí s programem Erasmus+: 

  • Iniciativa SHARE zaměřená na zvyšování povědomí o roli sportu a pohybové aktivity na regionální úrovni; 

  • Pilotní projekty a Přípravné akce – výzvy zaměřené každý rok na jiné, aktuálně relevantní, téma, jež volí Evropský parlament; výzva 2023 se otevře v červnu a bude se týkat dvou témat: 1) People and Planet – cílem je podpora udržitelnosti prostřednictvím sportu a 2) Sport Supports – prioritou je začleňování mladých lidí postižených válkou či jinou humanitární krizí; 

  • Sportovní ceny #BeActive a #BeInclusive – první zmíněná oceňuje projekty a jednotlivce prosazující sport napříč EU, druhá pak organizace zasazující se o sociální začleňování prostřednictvím sportu.