Dům zahraniční spolupráce má nové vedení. Ředitelem organizace byl jmenován Michal Uhl

RV, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Michala Uhla dnes do funkce jmenoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík na základě výběrového řízení.

 

Michal Uhl byl dnes jmenován ředitelem DZS ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Gazdíkem
Michal Uhl byl dnes jmenován ředitelem DZS ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Gazdíkem. Zdroj: MŠMT

„Mezinárodní vzdělávání považuji za jeden ze stěžejních nástrojů pro budování globálních kompetencí, které jsou naprosto zásadní pro rozvoj úspěšné, vzdělané, tolerantní společnosti. Vedení organizace, jakou je Dům zahraniční spolupráce, proto přikládám velkou důležitost. Na spolupráci s Michalem Uhlem se upřímně těším. Věřím, že se nám bude dařit naplňovat společné vize v oblasti mezinárodního vzdělávání a přispívat tak k dosažení cílů stanovených ve Strategii 2030+,“ komentuje jmenování nového ředitele ministr Petr Gazdík.

Michal Uhl působí v Domě zahraniční spolupráce od roku 2016. Společně s bývalou ředitelkou DZS Danou Petrovou se podílel na budování pozice DZS jako významného hráče na poli mezinárodního vzdělávání, prohluboval spolupráci s národními i nadnárodními stakeholdery a aktivně se zapojoval do odborných debat o internacionalizaci vzdělávání. Po odchodu Dany Petrové v září loňského roku vedl organizaci z pozice jejího statutárního zástupce.

„Jsem velmi rád, že mohu navázat na skvělou práci Dany Petrové a pokračovat v dalším rozvoji organizace jako stěžejního aktéra v oblasti mezinárodního vzdělávání v České republice, stejně tak jako budovat dobré jméno České republiky ve vzdělávání a výzkumu v zahraničí. Mým cílem je nadále zpřístupňovat mezinárodní vzdělávání, tak aby šanci zapojit se do mezinárodních aktivit měl opravdu každý a přispívat tak k rozvoji kvalitního vzdělávání v České republice,“ uvedl po svém jmenování Michal Uhl.

Uhl se ve své funkci chce soustředit například na odstraňování bariér pro zapojování do programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, regionální spolupráci se zaměřením na aktivizaci organizací a institucí školního a odborného vzdělávání nebo podporu odborného rozvoje škol a jejich internacionalizace. Ve své koncepci, kterou představil při výběrovém řízení, zdůraznil význam propojování České republiky s Evropou prostřednictvím aktivit České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu a důležitost iniciativy Study in the Czech Republic jako pilíře náboru kvalitních zahraničních studentů na české vysoké školy, jež by se měla do budoucna stát prioritou veřejné diplomacie České republiky. V nejbližších měsících bude činnost DZS zasvěcena přípravám českého předsednictví v Radě EU, v rámci kterého organizace zajišťuje několik akcí pro MŠMT i řadu vlastních aktivit.