Dana Petrova se loučí s postem ředitelky Domu zahraniční spolupráce

Vedení Domu zahraniční spolupráce převezme do doby výběrového řízení dosavadní náměstek ředitelky DZS Michal Uhl.

Dana Petrova opouští s koncem září po téměř pěti letech funkci ředitelky DZS. Dle svých slov je spokojena s pokrokem, který organizace učinila, a věří, že nyní bude pokračovat v nastaveném směru. „Z DZS budu odcházet s velmi dobrým pocitem. To, co jsem si předsevzala, se v zásadě podařilo. DZS aktivně přistoupil ke své roli v ČR i zahraničí. Vybudoval si silnou a sebevědomou pozici v síti národních agentur i vůči českým stakeholderům a je vnímán jako moderní organizace, která roste, neustále se zlepšuje a rychle reaguje na změny a nové příležitosti. Doufám, že v tomto duchu bude pokračovat i nadále,“ komentuje svůj odchod.

Během pětiletého působení Dany Petrové rozšířil DZS svou agendu, prohloubil spolupráci s dalšími národními subjekty, aktivně se zapojil do odborných debat o vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni, začal realizovat vlastní výzkumy a organizovat odborné konference. Tím vším si vybudoval pozici významného hráče na poli mezinárodního vzdělávání a pro vzdělávací instituce i odborníky se stal důvěryhodným partnerem pro oblast internacionalizace vzdělávání. Svou pozici v Evropě upevnil DZS v posledním roce převzetím České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu, jejíž původní agendu obohatil o oblast vzdělávání a vybudoval tak v evropské metropoli základnu pro české vzdělávací a výzkumné instituce se zájmem o mezinárodní spolupráci.

Dokud nebude jmenován nový ředitel či ředitelka DZS, je vedením organizace pověřen dosavadní náměstek Michal Uhl, který plánuje dále rozvíjet agendu DZS v duchu, jež nastavila Dana Petrova. „Během uplynulých pěti let jsem byl přítomen všem strategickým rozhodnutím, která určovala podobu Domu zahraniční spolupráce. Mým cílem je nyní udržovat nastavený směr a zajistit kontinuitu stanovených priorit do dalšího období fungování organizace.“

Dana Petrova a Michal Uhl
Dana Petrova a Michal Uhl na festivalu mezinárodního vzdělávání Příští stanice svět.