Cena DZS 2022 za internacionalizaci. Odborná zkušenost v Evropě

Projekt Střední průmyslové školy Hranice umožnil žákům všech oborů absolvovat odbornou praxi u zahraničních partnerů.

Projekt Odborná zkušenost v Evropě realizovaný v rámci programu Erasmus+ v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, do kterého byli vedle České republiky zapojeni partneři z Finska, Irska, Litvy, Malty Velké Británie, získal Cenu DZS 2022 v kategorii internacionalizace.

Žáci získávali nové odborné dovednosti a zvyšovali si jazykové i další kompetence na čtyřiceti šesti krátkodobých stáží. Škola také zajistila jednu dlouhodobou stáž pro absolventa oboru Mechanik strojů a zařízení a sedm zahraničních výjezdů pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců školy.

Chtěli jsme, aby si studenti propojili odbornost i s jazykovou vybaveností, aby měli uplatnění nejenom u nás, v českých firmách, ale i v zahraničních firmách, které v České republice působí. Škole zahraniční zkušenost zase zvyšuje prestiž, protože zahraniční stáže oceňuje i více než dvě stě firem, s kterými naše škola spolupracuje,“ zmínila některé z přínosů projektu pro účastníky i školu koordinátorka projektu Lenka Kandlerová.

Poslechněte si ohlasy koordinátorky vítězného projektu Lenky Kandlerové:

Díky projektu a využití systému ECVET byla na škole zvýšena kvalita vzdělávání. Absolvováním zahraniční stáže účastníci posílili nejen svoje odborné a jazykové dovednosti, ale také svoje sebevědomí. Mnohým z nich tato zkušenost ukázala nový směr v jejich vzdělávání a profesním životě. Dalším přínosem zahraničních výjezdů byl profesní rozvoj učitelů odborných předmětů, který proběhl formou stínování (job-shadowingu).

Ceny DZS oceňují již pátým rokem kvalitní projekty a aktivity v oblasti mezinárodního vzdělávání. Soutěžní kategorie navazují na aktuální prioritní vzdělávací témata. Všechny nominované i vítězné projekty za uplynulý rok představujeme v naší publikaci Ceny DZS 2022: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání.

Vítěze postupně představujeme na našich stránkách. Podívejte se na předchozí krátké rozhovory na našem Youtube kanálu.