Novinky

Dne 29. dubna se konala klíčová konference k tématům společného Evropského diplomu a právního statusu aliancí.

Závěrečná konference Evropského roku dovedností ukázala, že konec může být i nový začátek.

Oslavy Erasmus Days opět proběhnou letos v říjnu. Registrovat svou akci můžete již nyní.

Podílejte se s námi na budoucnosti českého vysokoškolského vzdělávání a pomozte nám vytvořit nástroj, který bude pomáhat na…

Statistiky

 • Zpráva z kvantitativního šetření, realizace duben 2024
  Zobrazit (PDF 1 840 kB)
 • CZELO - Iniciativa Evropských univerzit

  CZELO - Iniciativa Evropských univerzit

  Evropské univerzity jsou nadnárodní aliance sdružující vysokoškolské instituce se společnou vizí a dlouhodobou strategií.
  Aliance staví na evropských hodnotách a usilují o zvýšení kvality evropského vysokoškolského vzdělávání i posílení jeho konkurenceschopnosti na globální úrovni, a tím sehrávají důležitou roli v transformaci vysokoškolského sektoru
  na cestě k univerzitám budoucnosti.
  Zobrazit (PDF 785 kB)
 • Statistiky během 20 let vzdělávání se s EU, s programem Erasmus od roku 1998
  Zobrazit (PDF 486 kB)
 • Tato národní zpráva prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na přelomu let 2022 a 2023. Cílem studie bylo zhodnotit aktuální situaci vysokoškolského
  studia v Česku z pohledu zahraničních studentů, vyhodnotit propagační aktivity Česka jako studijní destinace, sledovat kvalitu studijních programů a dostupnost podpůrných služeb ze strany vysokých škol.

  Výzkum byl uskutečněn Domem zahraniční spolupráce (DZS), příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), ve spolupráci s vysokými školami v souladu se Strategií internacionalizace vysokého školství na období od roku
  20211 a v rámci implementace Plánu realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro roky 2023 a 20242. Výzkum je dále v souladu s Exportní strategií České republiky Ministerstva průmyslu a obchodu pro období 2023–20333, která zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce a atrakce kvalifikovaných zahraničních pracovníků.


  Toto šetření poprvé proběhlo již v roce 2020, díky čemuž je nyní do určité míry možné porovnávat výsledky a sledovat změny, ke kterým v průběhu let došlo, a pozorovat vývojové tendence jednotlivých parametrů v různých oblastech týkajících se vzdělávání a pobytu zahraničních studentů na českých vysokých školách. Výsledky z šetření budou užitečné zejména pro jednotlivé vysoké školy, kterým mohou pomoci při tvorbě koncepce jejich mezinárodních aktivit. Získaná data budou zároveň cenným zdrojem informací pro propagační aktivity národní iniciativy Study in Czechia. Ta je součástí DZS a jejím cílem je představit zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v Česku a podporovat české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách.
  Zobrazit (PDF 583 kB)

Publikace

Mezinárodní studie

 • Tato zpráva Eurydice zkoumá, zda a do jaké míry systémy vysokoškolského vzdělávání v Evropě uznávají a validují výsledky neformálního a informálního učení. Na základě řídicích dokumentů a cílů EU stanovených v rámci Boloňského procesu zpráva zkoumá uznávání neformálního a informálního učení jako alternativní přístupové cesty ke vzdělání a způsobu, jak splnit požadavky ve vysokoškolském studiu. Kromě toho se publikace zabývá i typy vzdělávacích aktivit, které lze validovat, a mechanismy zajišťování kvality, o něž se praxe uznávání a potvrzování opírá.

  Zpráva zahrnuje 37 vzdělávacích systémů, které jsou součástí sítě Eurydice, a obsahuje kvalitativní údaje za akademický rok 2023/2024.
  Zobrazit (PDF 7 286 kB)
 • Role vzdělávání při transformaci společnosti směrem k udržitelnosti, rovnosti a sociální spravedlnosti je zcela klíčová.

  Jak evropské vzdělávací systémy integrují kompetence související s udržitelným rozvojem do učebních osnov a do jaké míry poskytují podporu a poradenství učitelům a školám? Je téma udržitelnosti zahrnuto v kompetenčním rámci pro počáteční vzdělávání učitelů, je podporován profesní rozvoj učitelů v této oblasti? A jak jsou na tom jednotlivé evropské země, pokud jde o monitoring a podporu udržitelnosti ve vzdělávání obecně?
  Zobrazit (PDF 6 195 kB)
 • Překlad hlavních zjištění studie Promoting diversity and inclusion in schools in Europe představuje stávající politiky a opatření, které na národní/nejvyšší úrovni řeší nerovnosti a diskriminaci ve vzdělávání, se zaměřením zejména na skupiny žáků, u nichž je největší pravděpodobnost, že se mohou se znevýhodněním a/nebo diskriminací setkat.  
  Zobrazit (PDF 859 kB)
 • Překlad hlavních zjištění studie Mobility Scoreboard, která monitoruje pokrok, který evropské země učinily v oblasti propagace a odstraňování překážek bránících studijní mobilitě ve vysokoškolském vzdělávání.
  Zobrazit (PDF 1 944 kB)