Akademie Quality Label: jak na úspěšnou realizaci dobrovolnických projektů

Tato čtyřdílná akademie vás provede klíčovými tématy, ve kterých je důležité získat nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti pro úspěšnou realizaci dobrovolnických projektů v programu Evropský sbor solidarity.

Jednotlivé části QL Akademie 2024 proběhnou online. Během interaktivního programu si procvičíte potřebné znalosti a dovednosti a získáte možnost navázat kontakt a sdílet zkušenosti s dalšími koordinátory. Akce je vhodná zejména pro koordinátory dobrovolníků z organizací aktivně zapojených do Evropského sboru solidarity.

Některé části programu budou přizpůsobeny konkrétním přáním a potřebám účastníků. Každá část akademie bude vyžadovat krátkou přípravu před setkáním a reflexi po jeho skončení.

Účastníci akademie budou mít k dispozici sdílené prostředí, kde najdou materiály k jednotlivým tématům a možnost sdílet informace mezi sebou.

Co se naučíte během této akademie?

  • Hlouběji porozumět základním principům programu a významu klíčových pojmů.
  • Co jsou podstatné prvky dobrého managementu dobrovolnických projektů.
  • Jak pracovat s dobrovolníky, sestavit a monitorovat jejich proces učení.
  • Předcházet a řešit problémové a krizové situace, se kterými se často setkáváte.
  • Jak průběžně reflektovat průběh projektů, jak zohlednit aktuální situaci v organizaci či potřeby dobrovolníků pro úspěšné dosažení vašich QL cílů.
  • Jak propagovat a šířit výsledky projektů směrem k jednotlivým cílovým skupinám.
  • Jak vyhodnotit úspěch a dopad projektu na zapojené strany (cílová skupina, místní komunita, organizace, dobrovolníci).

Více informací a přihlašování k jednotlivým dílům (bude průběžně aktualizováno):

Co od účastníků očekáváme:

  • Aktivní účast po celou dobu programu (připojit se z PC, mít k dispozici funkční kameru a mikrofon).
  • Zapojit se do přípravných a evaluačních aktivit každého dílu Akademie.
  • Sdílet s námi očekávání a potřeby skrze registrační formulář k jednotlivým dílům Akademie QL

Zájemci se musí registrovat ke každému dílu Akademie zvlášť. Konkrétní termíny a podrobný obsah dalších dílů Akademie budeme průběžně zveřejňovat. V případě dotazů kontaktujte Markétu Benešovou na e-mailové adrese marketa.benesova@dzs.cz