Erasmus Days

Realizujete nebo jste v nedávné době dokončili projekt s finanční podporou programu Erasmus+? Podělte se o vaše zkušenosti a zážitky s ostatními. Zorganizujte akci pro vaši instituci nebo pro veřejnost a zapojte se do celoevropských oslav Erasmus Days, které se letos konají ve dnech 14.-19. října 2024. Vaši akci můžete registrovat od 13. května 2024 na webu erasmusdays.eu.

Co je smyslem Erasmus Days?

 • Cílem oslav Erasmus Days je zviditelnit projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat o jeho přínosech.

 • Pro organizátory akcí je to příležitost sdílet dosažené úspěchy a zkušenosti s kolegy, účastníky, novými zájemci i širokou veřejností.

 • Podle online mapy na webu erasmusdays.eu zjistíte, jaké akce se konají jinde ve světě. Můžete se jimi inspirovat, případně s organizátory navázat spolupráci.

Kdo se může zapojit?

Do Erasmus Days se můžou zapojit organizace, které realizují projekt s finanční podporou programu Erasmus+ nebo ho v letošním roce dokončily.

Jak se můžeme přihlásit?

 1. Vyplňte online formulář na webu erasmusdays.eu. Najdete po rozkliknutí tlačítka „I ORGANIZE“. Registrace je v anglickém jazyce (web spravuje francouzská národní agentura).

 2. Registrace bude spuštěna 13. května 2024 a uzavřena těsně před termínem konání Erasmus Days. Po celou tuto dobu bude možné vkládat nové akce.

 3. Pokud při vyplňování formuláře narazíte na nějaké problémy, napište na adresu erasmusdays@dzs.cz a společně je vyřešíme.

Jakou akci můžeme zorganizovat?

 • Forma i rozsah akce je ponechána zcela na fantazii a možnostech organizátora. Aktivity můžete omezit na uzavřený okruh pozvaných hostů, nebo je otevřít široké veřejnosti.
 • Akce se mohou konat fyzicky, virtuálně nebo hybridně. Každá iniciativa (byť sebemenší) se počítá!
 • Populární jsou například diskuse, semináře, workshopy, prezentace, soutěže, divadelní nebo filmová představení, koncerty, hry pro děti, sportovní akce, výstavy, ukázky inovativní výuky, podcasty, online kampaně a podobně.
 • Pokud akci zaměříte na diseminaci výsledků vašeho Erasmus+ projektu, můžete její organizaci financovat z projektového grantu.

Co za účast v Erasmus Days získáme?

 • Možnost připojit se k celoevropským oslavám programu Erasmus+
 • Příležitost propagovat výstupy a příklady dobré praxe z vašeho projektu
 • Příležitost zviditelnit vaši instituci
 • Balíček promo předmětů a digitálních vizuálů od DZS

Jak získáme balíček promo předmětů?

 1. Balíček promo předmětů pošleme českým organizacím, které se úspěšně registrují na webu erasmusdays.eu nejpozději do 2. září 2024.

 2. Všem, kteří budou mít na promo balíček nárok, pošleme potvrzení na mailovou adresu uvedenou v registraci a také jednoduchý formulář, kde bude třeba vyplnit doručovací adresu a odhad počtu účastníků akce.

 3. Balíčky budeme rozesílat v září, tak aby je všichni obdrželi nejpozději do zahájení Erasmus Days.

 4. V balíčku promo předmětů od nás získáte zápisníky a propisky, klíčenky na krk, bonbóny Lipo a nálepkové mapy Evropy. Počet kusů bude jednotný podle velikosti akcí.

 5. Termín pro získání promo balíčku je závazný. Organizátoři později registrovaných akcí od nás mohou získat pouze digitální vizuály na vyžádání.

Jak máme Erasmus Days propagovat?

 • Informaci o vašem zapojení můžete sdílet na vašich webových stránkách, sociálních sítích, ve vlastních periodicích apod. Oslovit můžete i lokální média.

 • Na sociálních sítích používejte oficiální hashtag #ErasmusDays.

 • Zprávy a fotografie z vaší akce můžete sdílet v události Erasmus Days 2024 na facebookové stránce Erasmus+ Česká republika. Stačí, když do diskuse přidáte vlastní příspěvek a nahrajete k němu fotografie. Nebo nás můžete ve vašich příspěvcích zatagovat @Erasmus+ Česká republika.