Pedagogické akademie Erasmus+: webinář k výzvě 2022

Erasmus+

Zveme zájemce na online webinář k projektům Pedagogických akademií Erasmus+, které mají termín pro podávání žádostí v září 2022. Webinář pořádá kancelář CZELO ve spolupráci se slovenskou národní agenturou pro Erasmus+ SAAIC.

Během webináře bude blíže představena iniciativa pedagogických akademií, aktuální výzva i portál FTOP, kde se podávají projektové žádosti. Zároveň se o své zkušenosti podělí úspěšný žadatel z minulé výzvy a v závěru bude prostor na otázky.

Webinář bude probíhat primárně v anglickém jazyce.

Rozvoj těchto akademií má za cíl zvýšit přitažlivost učitelského povolání a zajistit vysoce kvalitní počáteční vzdělávání i další profesní rozvoj učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků škol. Cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů počátečního i dalšího vzdělávání a odborné přípravy učitelů (na úrovni ISCED 1–3) a dalších relevantních aktérů. O tříletý projekt mohou žádat instituce pro vzdělávání učitelů na úrovni ISCED 1–3 včetně učitelů odborného vzdělávání a přípravy (vysoké školy, instituty, univerzity poskytující počáteční vzdělávání učitelů a/nebo další profesní rozvoj); ministerstva; veřejné a soukromé subjekty odpovědné za vypracování politik a nabídku vzdělávání učitelů, jakož i definování standardů pro kvalifikace učitelů; sdružení učitelů a jiní vnitrostátně uznaní poskytovatelé vzdělávání učitelů a dalšího profesního rozvoje; školy pro praktickou přípravu učitelů atp. Přečtěte si o pedagogických akademiích více.

ETA

Komu je událost určena
  • Odborníci ve vzdělávání