Cíl programu

AKTION posiluje vzájemné porozumění mezi českými a rakouskými studenty, akademickými a vědeckými pracovníky prostřednictvím individuálních stipendijních výjezdů a projektů spolupráce.

Program nabízí stipendia pro přípravu závěrečných prací (magisterské či disertační) pro studenty, výzkumné pobyty pro doktorandy či akademické pracovníky, stipendia pro přípravu habilitace pro postdoktorandy a stipendia pro účast na letních jazykových školách.

AKTION dále finančně podporuje projekty spolupráce, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu a cílem je navázání dlouhodobé spolupráce. Mezi tyto aktivity patří např. letní kolegia, společné vědecké semináře a workshopy, vědecké exkurze pro studenty, odborné školy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů. Dále podporuje publikaci výstupů z již ukončených projektů a podporuje přípravnou fázi k programům pro udělování dvojích diplomů.

Příležitosti programu 2024

Získejte finanční podporu pro projekty bilaterální spolupráce nebo prestižní stipendium na pobyt v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce či na výzkum.

Termíny pro podávání žádostí o stipendia: 15. března a 15. října 2024.

Termíny pro podávání žádostí na projekty: 15. března, 15. května a 15. října 2024.

Projděte si přehled všech zásadních informací a příležitostí.

Inspirujte se úspěšnými příběhy stipendistů a partnerů projektů nebo si poslechněte nový díl podcastu Projektor.

Komu je program určen

  • Učitelé a zaměstnanci škol

  • Žáci a studenti

Zapojené země

  • Česká republika
  • Rakousko