Britský stipendijní program zveřejnil výzvy pro oblasti vysokoškolského, odborného, školního a dalšího vzdělávání.

Na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus představíme, jak na stáž či studium do zahraničí.

S novým programovým obdobím Erasmus+ (2021–2027) přichází řada změn a nových prvků. Jedním z nich je také Akreditace Erasmus.

Výhodou žádosti je možnost strategii STEM vzdělávání dlouhodobě zdokonalovat za pomoci personalizovaného Akčního plánu.

Ředitelé národních vzdělávacích agentur a přední evropští odborníci diskutovali o vzdělávacích strategiích a evropských programech

V polovině února jsme pro Ambasadory Evropského sboru solidarity uspořádali workshop komunikačních a prezentačních dovedností.

Ucelená Strategie udržitelnosti obsahuje plán pro inkluzi a digitalizaci ve vzdělávání či ekologicky šetrné mobility a projekty.

Dům zahraniční spolupráce uspořádal pod záštitou Evropského sboru solidarity již pátý ročník konference pro mladé Umění žít spolu.

Školení pro projektové manažery zemí Visegrádské skupiny cílí na zvýšení jejich odborných kapacit a povědomí o evropském výzkumu.