Zapojte se do dialogu o výzkumných infrastrukturách v Evropě a jejich budoucnosti!

CZELO

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) plánuje na podzim 2021 spuštění nového fóra zúčastněných stran ESFRI. Ambicí nového fóra je podnítit otevřený dialog mezi různými zúčastněnými stranami z oblasti výzkumných infrastruktur s cílem posílit postavení výzkumných infrastruktur (RI) jako základního pilíře evropského výzkumného prostoru (ERA). Platforma si klade za cíl propojit různé zúčastněné strany, které jsou potenciálními uživateli RI. Konkrétně se jedná o tvůrce politik, obce, občany, výzkumné organizace a instituce vyššího vzdělávání.

První setkání fóra zúčastněných stran se uskuteční 8. prosince 2021. Detailnější informace o tom, jakým způsobem bude platforma fungovat, budou již brzy k dispozici.

Více informací o tom, jak se stát členem fóra naleznete na webových stránkách ESFRI.