Konference České školy bez hranic již po třinácté propojila pedagogy a ředitele českých škol v zahraničí

Pětidenní konference pořádal spolek Česká škola bez hranic, který ve světě pomáhá zakládat české školy pro děti s českými kořeny.

Již třináctá mezinárodní konference českých škol v zahraničí, která proběhla ve dnech 26.–30. července, opět propojila vyučující, ředitele a další pracovníky českých škol v zahraničí.  Vedle otázek, jak přistupovat k výuce českého jazyka v mnohojazyčném prostředí evropských škol nebo využití beletrie jako pedagogického nástroje, byl také v jednotlivých seminářích kladen velký důraz na oblast online výuky vícejazyčných žáků. Celá akce se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva zahraničních věcí ČR (MVZ).

Michal Uhl a Václav Velčovský
Michal Uhl a Václav Velčovský při zahajování posledního dne konference.

Poslední konferenční den setkání otevřela debata se zástupci Senátu, partnerských ministerstev a dalších vzdělávacích institucí. Tu zahájil úvodním slovem ministr zahraničních věcí České republiky Jakub Kulhánek, vedle kterého vystoupil také náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Czernin, náměstek pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek a také náměstek ředitelky Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michal Uhl. Ten připomněl, že České školy bez hranic mají s DZS mnoho společného. DZS spravuje například Program podpory českého kulturního dědictví ve spolupráci s MŠMT a MZV. „Veškeré aktivity, které Dům zahraniční spolupráce v rámci toho programu administruje, jsou zaměřené na uchování a rozvíjení české kultury v zahraničí. A právě tento cíl – uchovat a rozvíjet českou kulturu prostřednictvím českého jazyka – máme společný.“, vysvětlil Michal Uhl.

Letošní konferenci zakončilo slavnostní předání diplomů výhercům 3. ročníku Olympiády v českém jazyce pro žáky českých škol v zahraničí, a také kulaté stoly, kde si účastnicí mohli vyměnit své profesní zkušenosti a poznatky.