Slavnostní předání dekretů oceněným doktorandům se uskutečnilo ve středu 30. června na Francouzském institutu v Praze.

Academic Cooperation Association (ACA) uspořádala první ze série summitů propojující leadery z oblasti vysokoškolské vzdělávání.

Ředitelé národních vzdělávacích agentur a přední evropští odborníci diskutovali o vzdělávacích strategiích a evropských programech

I letos se pro zájemce o podporu doktorského studia v zahraničí konal informační seminář k Barrandovu stipendijnímu programu.

Dana Petrova byla zvolena viceprezidentkou The Academic Cooperation Association pro tříleté období do roku 2023.