Cesta k mezinárodnímu doktorátu. Barrandův stipendijní program vyhlašuje novou výzvu

Program Barrande zaměřený na podporu výměn doktorandů z Česka a Francie vyhlásil novou výzvu. Čas na přihlášky máte do 28. ledna.

Barrande

Barrandův stipendijní program koordinuje Francouzské velvyslanectví v České republice a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a je společným česko-francouzským stipendijním programem na podporu výměnných pobytů českých a francouzských studentů doktorského studia. Doktorandům umožňuje vycestovat na krátkodobou stáž i doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle. Díky zastoupení všech vědních oborů umožňuje doktorandům získat mezinárodní zkušenosti v humanitních, přírodních, biologických, exaktních, technických, ekonomických a právních vědách, medicíně a dalších. Tento typ studia absolvuje účastník paralelně na české a francouzské univerzitě a po jeho dokončení získává diplom z obou škol. Více podrobností o podmínkách programu naleznete v dokumentech: 

Aktuálním termínem pro předkládání projektů je 28. leden 2024. Výzva je otevřena všem vědním oborům, vítá však zejména přihlášky z oblasti věd o životním prostředí, energetiky, matematiky a informačních technologií. Pracovním jazykem programu je angličtina. Program je otevřen i všem anglicky mluvícím osobám za podmínky, že francouzský nebo český vedoucí práce ze zahraniční instituce souhlasí s angličtinou jako jazykem používaným během pobytu. Výsledky výzvy budou vyhlášeny v průběhu dubna 2024.

V souvislosti s výzvou pořádáme ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a MŠMT webinář pro zájemce o stipendium, který se uskuteční již 9. listopadu. Webinář je určen nynějším i budoucím doktorandům a jejich školitelům, kteří se zajímají o výzkumné možnosti na francouzských univerzitách a vědeckých pracovištích. Účastník díky zahraničnímu pobytu spojenému s laboratorní, terénní či archivní výzkumnou praxí získává nové kompetence důležité pro úspěšné završení doktorátu. Kontakty navázané v zahraničí také zvyšují motivaci doktorandů pokračovat po získání titulu v akademické kariéře. Registrovat se můžete do 8. listopadu do 12:00.