Partneři stipendijního programu Barrande podepsali novou dohodu o spolupráci

Pavel Rybář, Barrandův stipendijní program

Barrandův stipendijní program

Hlavní změnou, kterou nová dohoda přináší, je navýšení stipendijních sazeb programu.

Barrande 2022
Za českou stranu podepsala memorandum náměstkyně ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová, za francouzskou velvyslanec Francie v ČR Alexis Dutertre.

Francie a Česká republika budou pokračovat v podpoře výměnných pobytů doktorandů. Potvrzují tím úspěch společného grantového programu, o který je i navzdory dominantnímu postavení programu Erasmus+ stále vysoký zájem. Barrandův stipendijní program, který za českou stranu spravujeme, vznikl před třemi lety na podporu vědecké kariéry doktorandů českých a francouzských vysokých škol a každý rok přijme žádosti asi padesátky uchazečů. Výběrová komise na základě doporučení odborných porot letos podpořila 22 doktorandů. Jejich společné setkání za účasti zástupců českého i francouzského partnera uspořádal Francouzský institut v Praze. Slavnostní předávání dekretů držitelům stipendia se dá považovat za finále celého ročníku.

Kromě blahopřání úspěšným studentům došlo i na podpis nové programové dohody. Za českou stranu podepsala memorandum náměstkyně ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová, za francouzskou velvyslanec Francie v ČR Alexis Dutertre. Nová dohoda znamená především vyšší finanční podporu, kterou doktorandi získají na realizaci svých výzkumných záměrů v zahraničí, ať už se vydají na krátkodobou stáž nebo se rozhodnou absolvovat doktorát pod společným vedením českého a francouzského školitele.

„Během mé kariéry jsem měl příležitost vyjednávat podmínky programu Horizont 2020,“ připomněl Dutertre předchůdce dnešního Horizontu Evropa, který je zaměřen na financování výzkumu a inovací. „Často jsme debatovali o tom, zda mají programy EU na podporu výzkumu cílit spíše na kvalitu nebo na soudržnost. Shodli jsme se na tom, že v EU potřebujeme soudržnost, ale síla výzkumu spočívá především v kvalitě a mimořádných výsledcích. Jestliže zde dnes stojíte, je to proto, že v našem společném grantovém programu cílíme na kvalitu a považujeme jej za počátek vaší mise, která vám otevře dveře k dalším projektům s evropskou podporou.“  

Na slova velvyslance navázala náměstkyně Wildová: „V uplynulých letech jsme intenzivně pracovali na přípravě reformy doktorského studia, abychom zvýšili jeho efektivitu a kvalitu. K tomu jsme se zavázali ve Strategickém záměru pro oblast vysokých škol od roku 2021. Pokračujeme v otevírání doktorských studijních programů zahraničním uchazečům a usilujeme o spolupráci univerzit a výzkumných center. Náš plán je podpořit internacionalizaci vysokoškolského prostředí. Stipendijní program Barrande k tomu cíli významně přispívá.“ Wildová také ocenila příklad francouzsko-české spolupráce v rámci iniciativy 4EU+ European University Alliance, která spojila mimo jiné Univerzitu Karlovu s pařížskou Sorbonnou.   

Další výzva pro překládání žádostí o stipendium bude vyhlášena koncem roku 2022. O podporu se mohou ucházet doktorandi nebo studenti, kteří v příštím roce plánují zahájit doktorské studium, v libovolném vědním oboru. Kromě bilaterálního programu Barrande pokračuje francouzské Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí ve spolupráci s francouzskými univerzitami v podpoře zvlášť nadaných zahraničních studentů prostřednictvím programu Eiffel scholarships. Další iniciativou představenou Francií během evropského předsednictví je program France Excellence Europe Scholarship zaměřený na podporu studentů ostatních evropských zemí k absolvování magisterského studia. V těchto programech uspělo mezi celoevropskou konkurencí šest českých studentů.