V rámci kampaně Code Week se letos uskutečnilo přes 69 tisíc aktivit na podporu programování a rozvoje digitálních kompetencí.

Tematický monitoring za účasti zástupců Domu zahraniční spolupráce a organizací proběhl na téma inkluze.

Letos se do čtyř kategorií přihlásilo přes 900 projektů. Jednou z oceněných institucí byla i česká základní škola z Kroměříže.

Pravidelná snídaně DZS s médii proběhla poprvé zcela online. Téma setkání bylo trefné: digitalizace vzdělávání.

Ani pandemie Covid-19 nezastavila letošní oslavy #ErasmusDays. Realizováno bylo přes 5000 akcí, o tisíc více než loni.

Oblíbenému programu je od 15. do 17. října věnováno 4 620 akcí v 63 státech světa. V ČR se oslav účastní více než sto organizací.

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České Republice s radostí oznamuje výsledky hodnocení žádostí o certifikát Quality Labe

Dům zahraniční spolupráce vydal novou publikaci Spolupráce univerzit napříč Evropou.

Staňte se hodnotitelem/hodnotitelkou žádostí o granty pro programy Erasmus+, Evropský sbor solidarity a Vzdělávání Fondů EHP.