Proč se americký letec vydal do Česka? Jak viděl Brno před 20 lety a jak ho vidí dnes? A co se díky pobytu na Moravě naučil?

Přes 26 zástupců českých univerzit a národních agentur ze Španělska a Rakouska se zúčastnilo semináře, který vedla Maria L. Gallo.

Zahraniční absolventi se setkali se zástupci univerzit ve Washingtonu, D. C. Akci jsme uspořádali ve spolupráci s velvyslanectvím.

Dnes začala největší světová akce v oblasti mezinárodního vzdělávání NAFSA. Tradičně se jí účastní i česká delegace.

Český statistický úřad zveřejnil publikaci o studentech a absolventech vysokých škol v České republice mezi lety 2001–2022.

27. 4. v DZS proběhlo 7. setkání pracovníků vysokých škol se zájmem o hlubší spolupráci v rámci národního programu Czechia Alumni.

Akce propojila přes dvě stovky účastníků z řad zahraničních studentů, absolventů, ale také univerzit či regionálních partnerů.

Společně s českým velvyslanectvím ve Španělsku jsme uspořádali setkání pro studenty a absolventy českých univerzit.

Aneta Sargeant ze Study in Czechia informovala na panelové diskusi účastníky konference o aktivitách DZS na podporu Ukrajiny.

Projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pomáhá zahraničním studentům i zaměstnancům s každodenními problémy.