Česko se stává klíčovým hráčem v prestižním projektu Evropské komise

Tisková zpráva, DZS

Study in Czechia Dům zahraniční spolupráce

V září loňského roku se Česko díky iniciativě Study in Czechia, spravované Domem zahraniční spolupráce (DZS), stalo součástí významného konsorcia Study in Europe. Nyní jsme spolu s předními evropskými institucemi vyhráli tender Evropské komise na realizaci stejnojmenného projektu zaměřujícího se na propagaci vzdělávání a podporu spolupráce na evropských vysokých školách.

Study in Europe

Study in Europe je projekt Evropské unie zaměřený na propagaci evropského vysokého školství po celém světě. Cílem je poskytovat informace o příležitostech, organizaci a financování studijních a výzkumných pobytů celkem ve 33 zemích. Zároveň pomáhá evropským vysokoškolským institucím navazovat kontakty s potenciálními studenty a partnerskými organizacemi v rámci regionu i na globální úrovni.

Příležitost formovat evropské vzdělávání

V rámci projektu se bude DZS podílet na tvorbě strategie jednotné propagace Evropy jako studijní destinace a na vytváření silné mezinárodní komunity absolventů, kteří podpoří šíření informací o vzdělávacích příležitostech v Evropě. Dále bude odpovídat za organizaci vybraných veletrhů pro zahraniční studenty a za podporu studijních programů v rámci EU.

Tato kooperace představuje unikátní příležitost pro Česko formovat a ovlivňovat budoucnost evropského vzdělávání. Díky členství v konsorciu a nyní i vítězství v tendru Evropské komise budeme aktivně přispívat k rozvoji otevřeného a inkluzivního vysokoškolského systému a posílení Evropy jako atraktivní studijní destinace pro zahraniční studenty i výzkumníky,“ uvádí Soňa Lippmann, vedoucí sekce komunikační a analytické v DZS.

Dům zahraniční spolupráce se tak díky členství v konsorciu stává klíčovým hráčem udávajícím trendy v evropském vzdělávání. Úzce spolupracovat bude s dalšími členy konsorcia, mezi něž patří francouzská národní agentura Campus France, Německá akademická výměnná služba (DAAD), Nizozemská organizace pro internacionalizaci ve vzdělávání (Nuffic), estonská agentura Education and Youth Board (Harno) a Academic Cooperation Association (ACA), asociace podporující internacionalizaci a inovaci vysokého školství v Evropě.

Více o projektu Study in Europe najdete na education.ec.europa.eu/study-in-europe. O iniciativě Study in Czechia, která propaguje české vysoké školství v zahraničí a podporuje mezinárodní aktivity českých vysokých škol, si můžete přečíst na studyin.cz.