Příležitost propojit se i prohlubovat vztahy. Uspořádali jsme první Alumni Meetup v Paříži

Tento studentský a absolventský meetup ve Francii jsme uspořádali 22. března ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Paříži.

Alumni Meetup v Paříži, 22. března 2024. Foto: DZS

Setkání současných studentů a absolventů českých univerzit, jako bylo toto historicky první v srdci Francie, jsou založena na naší dlouhodobé spolupráci s českými zastupitelskými úřady v různých zemích. Utužování vztahů a vazeb se zahraničními absolventy českých vysokých škol a univerzit je pro Česko důležité nejen z hlediska jejich následné integrace do českého prostředí (až 45 % absolventů zůstává po studiích v Česku), ale v případě jejich návratu do rodné země pak mohou pomoci utvářet obchodní a diplomatické vztahy. To posiluje vytváření pozitivního obrazu země v zahraničí, z čehož Česko dlouhodobě benefituje. 

Skrze naši iniciativu Study in Czechia a program Czechia Alumni tak reprezentujeme Česko v zahraničí jako inovativní zemi pro studium, výzkum a vědu a pořádáme tato pravidelná setkání po celém světě. Tyto aktivity se odráží i v Prioritách a cílech jednotné zahraniční prezentace země.

Zástupci z DZS, MŠMT, ZÚ a Tomáš Petříček v Paříži. Foto: DZS
Zástupci z DZS, MŠMT, ZÚ a Tomáš Petříček v Paříži. Foto: DZS

V prostorách pařížského velvyslanectví mělo příležitost se propojovat, vyměňovat si zkušenosti i vzpomínat na své zážitky přes sto účastníků, studentů a absolventů 17 českých univerzit z 15 zemí světa. Akci zahájil spolu s ředitelem DZS Michalem Uhlem a vrchním ředitelem sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na MŠMT Václavem Velčovským i velvyslanec České republiky v Paříži Michal Fleischmann. Kromě zástupců z řad DZS, MŠMT a ZÚ se zúčastnili také hosté z Campus France, Univerzity Karlovy a ČZU, Českých center, Českých sekcí ve Francii či bývalý ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček

Přínos setkání pro francouzsko-české vztahy potvrdil velvyslanec Michal Fleischmann: „Každý z těchto kontaktů je základem pro kulturní diplomacii a budoucí vztahy v oblasti vzdělávání. Je nezbytné navázat na vynikající vztahy, které Česko a Francie v současné době mají, a stavět na stejných hodnotách, které sdílíme,“ prohlásil. „Co nás jako Evropany spojuje jsou nejen evropské hodnoty a víra v lidská práva, ale i ochota porozumět a pochopit jeden druhého,“ souhlasil Václav Velčovský.

Zahájení meetupu velvyslancem ČR v Paříži Michalem Fleischmannem. Foto: DZS
Zahájení meetupu velvyslancem ČR v Paříži Michalem Fleischmannem. Foto: DZS

Meetupu se účastnila tradičně i Česká centra, a to České centrum Paříž, které poskytlo zájemcům informace o české kultuře a pořádaných akcích. Vystoupil také komiksový autor Hilaire Guinamard, student, který strávil rok na Masarykově univerzitě na Fakultě sociálních studií a Filozofické fakultě. Lektoři českého jazyka a literatury působící ve Francii si připravili pro účastníky kvíz o české kultuře a v rámci jejich jazykového koutku měli účastníci možnost procvičit si češtinu pomocí bilingvního pexesa.   

Díky networkingu se mohli francouzští studenti, kteří teprve o svém výjezdu uvažují, propojit s absolventy a zjistit tak více o českém prostředí a školství. Na akci však měli příležitost se propojit i čeští studenti ve Francii, jak navzájem, tak s jejich francouzskými protějšky, kteří o to mají tradičně velký zájem.

Český kvíz na Alumni meetupu v Paříži. Foto: DZS
Český kvíz na Alumni meetupu v Paříži. Foto: DZS

David Ramarosaona, který v roce 2014 strávil semestr na ČZU v Praze, považuje toto období za jedno z nejlepších za dobu svého studia i života. „Studium v Česku vřele doporučuji a velmi mi pomohlo v budoucí kariéře,“ dodal David a uvedl, že měl zároveň příležitost i k osobnímu růstu: „Před příjezdem jsem neměl tak otevřenou mysl, jako nyní.“ Česká zkušenost pomohla v pracovním uplatnění i Florine Rivoire, která strávila studiem business managementu rok na brněnské VUT. S tím souhlasí také Chloé Le Moal. Ta vystudovala kombinované magisterské studium v Českých Budějovicích na Jihočeské univerzitě. „Mít jeden diplom ze tří různých univerzit je perfektní způsob, jak mít konkurenční výhodu na trhu práce,“ říká. To potvrzují i závěry našeho výzkumu zaměřeného na dopady zahraniční zkušenosti na jednotlivce.

Vzdělaní absolventi s proevropskými hodnotami a s vazbami na Česko, kteří jej následně dál ve světě propagují, jsou pro naše ekonomické, kulturní a diplomatické zájmy nedocenitelní. Je tak potřeba o tyto absolventy i současné studenty dál pečovat a systematicky s nimi pracovat,“ shrnul význam tohoto Alumni Meetupu Michal Uhl, ředitel DZS.

Alumni Meetup v Paříži, 22. března 2024. Foto: DZS
Alumni Meetup v Paříži, 22. března 2024. Foto: DZS

Další podobné setkání chystáme letos již v dubnu v Moldavsku, v květnu ve Švédsku a na podzim se setkáme s mezinárodní komunitou studentů a absolventů v Česku.