Příležitost k rozvoji kontaktů i kariéry. Proběhlo setkání zahraničních studentů a absolventů v Ostravě

PM, DZS

Study in Czechia

Ostravský Student and Alumni Meetup, který se konal 12. října, propojil studenty, absolventy, univerzity i regionální partnery.

Student and Alumni Meetup Ostrava

Poslední letošní meetup určený zahraničním studentům, absolventům a českým studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů napříč republikou se uskutečnil v novém City Campusu Ostravské univerzity. Tato akce ze série meetupů byla pořádána pod hlavičkou iniciativ Study in Czechia a Czechia Alumni. Zároveň jsme tento rok uspořádali podobná setkání i ve Švédsku, Španělsku, Moldavsku či v USA. Propojujeme tím mezinárodní absolventy a studenty se soukromým i veřejným sektorem, kteří pak šíří dobré jméno Česka v zahraničí. Skrze setkání jako toto uskutečněné v Ostravě cílíme na posílení komunity zahraničních studentů i v regionech, a reagujeme tak na potřebu absolventů budovat zde další vazby po dokončení studia, protože studiem jejich profesní dráha teprve začíná. Věříme, že budováním této rozmanité komunity můžeme podpořit vzdělávací a výzkumné aktivity v kraji i do budoucna.

Ostravský meetup jsme uspořádali ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Ostrava Expat Centre. Zúčastnili se jej také zástupci z dalších univerzit v regionu jako například ze Slezské univerzity v Opavě či Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kteří zde prezentovali vzdělávací příležitosti včetně možnosti stipendií a výhod pro absolventy poskytovaných univerzitami, a studentská organizace Erasmus Student Network Ostravská. Více než sto účastníkům z 59 zemí světa představili nabídku kariérních příležitostí i zástupci firem z Moravskoslezského kraje.

Student and Alumni Meetup Ostrava

Komunita zahraničních studentů, která čítá přibližně 50 000 lidí, je pro náš každodenní život v Česku velmi důležitá,” podotýká Ivana Adamiková, vedoucí Centra mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity. Až polovina těchto studentů zůstává po dokončení studia v Česku a pomáhá tak českému trhu práce. Zároveň je mezinárodní vliv důležitý i pro české studenty. „Akademická i společenská interakce se studenty z celého světa může našim studentům značně prospět, a to nejen ve vzdělávání, ale i v budoucí kariéře. Pomáhá totiž postavit se různým mezilidským a komunikačním stylům, což z nich následně činí lepší aktivní posluchače a lépe kriticky smýšlejí. A to je podle mého názoru to, co společnost v dnešní době potřebuje více než kdy jindy,” shrnula Ivana Adamiková.

Na akci vystoupilo také hudební trio Osamělé palačinky. Po tomto zpestření následoval bohatý program – při tzv. Alumni talks společně diskutovali v moderované debatě absolventi krajských univerzit o jejich cestě od studentů k úspěšným profesionálům, což ukázalo sílu vzdělání v Moravskoslezském kraji. Ostrava Expat Centre pak účastníkům přiblížilo, jak se rozhodnout, co se životem po studiu či jak nalézt práci v Česku jako zahraniční absolvent.

Student and Alumni Meetup Ostrava

Během neformálního networkingu měli mezinárodní účastníci, kteří přijeli nejen z celého regionu, příležitost posílit své vztahy s dalšími současnými a bývalými spolužáky, studenty dalších regionálních univerzit, profesory i samotnou alma mater. Snadnější prolomení ledů a navazování nových kontaktů umožnily networkingové aktivity.

Věříme, že mezinárodní zkušenosti mění jednotlivce i společnost k lepšímu. Počet zahraničních studentů každoročně roste, což je pro naši společnost skvělou zprávou. Ať už se v Česku rozhodnou zůstat nebo se po ukončení studia přestěhovat, chceme, aby naše vztahy s nimi fungovaly i nadále a dál tak posilovaly síť Czechia Alumni,” řekla Soňa Lippmann, vedoucí komunikační a analytické sekce Domu zahraniční spolupráce, a zdůraznila podporu a spolupráci v rámci této sítě i do budoucna.

Student and Alumni Meetup Ostrava

Již teď se těšíme na další mezinárodní Student and Alumni meetup, na kterém se s vámi uvidíme během příštího roku.