Student and Alumni Meetup Prague. O důležitosti posilování kontaktů se zahraničními absolventy

Akce propojila přes dvě stovky účastníků z řad zahraničních studentů, absolventů, ale také univerzit či regionálních partnerů.

Sam 23

Letošní setkání navazuje na první ročník Student and Alumni Meetupu, který proběhl v Praze v roce 2019. Ve čtvrtek se tak mohli potkat v prostorách Radlické Kulturní sportovny zahraniční studenti, kteří na českých univerzitách absolvují krátkodobé i celé studium spolu se zahraničními absolventy. Akce, kterou jsme pořádali pod hlavičkou iniciativ Study in Czechia a Czechia Alumni, nabídla platformu pro výměnu zkušeností v oblasti práce se zahraničními studenty také zástupcům univerzit, regionálních center a dalších organizací.  

Czechia Alumni jako příležitost pro univerzity 

Mezi 220 účastníky byli také studenti z řad ambasadorů Study in Czechia a absolventi zapojení do iniciativy  Czechia Alumni, kteří mohli sdílet svoje zkušenosti a know-how s reprezentací českých vysokých škol a Česka. Obě naše iniciativy pak pomáhají propojovat mezinárodní absolventy a studenty s domácími institucemi, ale i se soukromým sektorem a šířit dobré jméno Česka v zahraničí. 

„Tato akce je jen jedním z řady setkání, které v poslední době organizujeme. Momentálně pořádáme sérii meetupů pro absolventy i studenty v zahraničí ve spolupráci s Českými centry a s českými zastupitelskými úřady. Univerzitám tak pomáháme udržovat kontakt se svými absolventy a umožnit jim s nimi dále pracovat, v zahraničí totéž umožňujeme právě také Českým centrům a zastupitelským úřadům. V neposlední řadě nám setkání umožňují pracovat s absolventy i na národní úrovni,“ vysvětlila vedoucí oddělení Study in Czechia Aneta Sargeant z Domu zahraniční spolupráce. Díky této spolupráci jsme letos spoluorganizovali podobná setkání ve Švédsku, Španělsku a Moldavsku, další plánujeme uspořádat v USA. „Pro univerzity je velmi obohacující být neustále v kontaktu se svými studenty ze zahraničí právě proto, že díky jejich zpětné vazbě se mohou vysoké školy neustále zlepšovat. Mohou tak zlepšovat své služby nejen zahraničním studentům, ale nakonec i těm českým. A pro české univerzity je nesmírně důležité naučit se pracovat nejen se zahraničím, ale i mezi sebou. A právě úžasnou příležitostí je program Czechia Alumni, který propojuje české univerzity a dává jim tu možnost propagovat se v zahraničí společně,“ shrnula výhody univerzitní spolupráce pod hlavičkou Czechia Alumni Lenka Henebergová, proděkanka pro internacionalizaci a zahraniční styky Univerzity Karlovy.

Michal Uhl
Michal Uhl, ředitel DZS, při zahájení meetupu. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Vřelý vztah do konce života 

Aby všichni účastnici mohli jednodušeji navazovat nové kontakty a vyměňovat si zkušenosti, připravili jsme pro ně během meetupu networkingové aktivity a moderovaný večer pod taktovkou absolventky Univerzity Karlovy a youtuberky z USA Jen Dream Prague žijící v Praze. Ta velmi dobře zná situaci, ve které se ocitají studenti z jiných kultur přicházející studovat do Česka.  „Fakt, že jsem absolventkou Univerzity Karlovy mě nečiní jen hrdým člověkem, ale díky této zkušenosti se tu necítím být pouhým imigrantem nebo turistou – cítím, že sdílím kousek české historie s ostatními,“ svěřila se nám Jen s pocitem, který sdílejí i další absolventi ze zahraničí. 

 Některým studentům a absolventům se po dobu jejich působení stává cizí země druhým domovem a vybudují si k ní tak speciální vztah. To vědí i české univerzity, které význam práce s absolventy nepodceňují.   Důležité je proto tyto kontakty udržovat tak, aby pozitivní a oboustranně výhodný vztah neslábl. „Jak říkáme my na ČZU, promocí to nekončí. Chceme být nadále ve spojení s našimi absolventy a informovat je o aktivitách a akcích, které pořádáme. Chceme je informovat také o možných příležitostech, které jim nabízí jejich alma mater, ať už je to budoucí spolupráce nebo nějaká forma mentoringu. A zvláště pak zahraniční absolventi mají často vřelý vztah se zemí, se kterou spojili několik let svého života,“ popsal důležitost pěstovat vztahy s absolventy Lukáš Pospíšil, vedoucí mezinárodních vztahů České zemědělské univerzity. 

Nejen správné, ale také oboustranně výhodné 

Studijní zkušenost nabytá na české vysoké škole cizincům často pomáhá v další profesní dráze. Možná ještě větší dopad má však na jejich otevřenost světu a zahraničnímu prostředí, ať už tomu vzdělávacímu, profesnímu nebo kulturnímu. Působení je však vzájemné. Stejným způsobem, kterým české vysoké školy formují zahraniční studenty, obohacují tuzemský vzdělávací systém, a jeho veřejný i soukromý sektor pak zahraniční absolventi o nové přístupy, znalosti a dovednosti. Ve výsledku tím zvyšují úroveň kvality nejen samotných univerzit, ale také trhu práce a přispívají k rozvoji celé společnosti.  

Sam 23
Foto: Petr Zewalkk Vrabec.

„Je velmi důležité, aby Česká republika udržovala kontakt se svými zahraničními absolventy. Ti, kteří zůstávají zde, tvoří nedílnou součást české ekonomiky a ti, kteří se vrací do své původní země, mají doživotně pozitivní vztah k České republice a stávají se tak jejími ambasadory. Ve chvíli, kdy rozvíjejí jakoukoliv zahraniční spolupráci, bývá pro ně Česká republika první volbou. Proto je posilování vztahu se zahraničními absolventy velmi přínosné,“ řekl ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl a nepřímo tak zhodnotil význam meetupů pro zahraniční studenty a absolventy, kteří mají jedno společné – dobrou zkušenost s českými vysokým školstvím, vzděláváním a kulturou, a zároveň touhu podílet se na rozvoji svého druhého domova.