Zahraniční studenti a absolventi českých univerzit se podruhé setkali na Czechia Alumni Meetupu ve Švédsku

ZP, MB, DZS

Study in Czechia

Společně s Velvyslanectvím České republiky ve Stockholmu jsme zorganizovali druhý ročník setkání pro studenty a absolventy.

Aneta Sargeant
Vedoucí oddělení Study in Czechia z Domu zahraniční spolupráce Aneta Sargeant na Alumni Meetupu ve Švédsku. | Foto: Dominik Garreis

Czechia Alumni Meetup navázal na úspěšný první ročník, který se konal opět pod hlavičkou našich iniciativ Study in Czechia a Czechia Alumni. Minulý čtvrtek se tak v prostorách Velvyslanectví ČR ve Stockholmu potkala téměř padesátka účastníků, ať už z řad českých studentů, kteří aktuálně studují ve Švédsku v rámci programu Erasmus+, nebo švédských absolventů krátkodobého či dlouhodobého studia v České republice. Měli tak příležitost sdílet své zkušenosti s českými, resp. švédskými univerzitami, navázat nové kontakty a zapojit se do národního absolventského programu, který naše iniciativa Czechia Alumni neustále rozvíjí.

Setkání mělo však svůj význam i z pohledu zahraniční politiky. „Práce s absolventy představuje důležitou součást diplomacie, které jsme se zatím dost nevěnovali. Pro naši ambasádu je důležité pracovat se Švédy, kteří mají pozitivní vztah s Českou republikou. Pokud například jeden z těch padesáti lidí, kteří dneska přišli, bude mít nápad na projekt, který propojí Českou republiku se Švédskem, bude to mít velký přínos pro obě země. Chceme šířit dobré jméno Česka v zahraničí a právě Švédové, kteří studovali na českých univerzitách, jsou těmi nejlepšími ambasadory,“ vysvětlila velvyslankyně České republiky ve Švédsku Anita Grmelová.

Poznat nové lidi a poslechnout si příběhy dalších absolventů přišel i Magnus Hägnemark, absolvent studia práv z Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého, který se účastnil už loňského setkání. „Je skvělé opět se setkat s ostatními absolventy, zvláště pak Čechy a zavzpomínat. Z minulého roku si pamatuju zhruba půlku lidí, půlka je nová. A opět je to povedená akce,“ zhodnotil letošní ročník Magnus.

Alumni Meetup Sweden 2023
Foto: Dominik Garreis

Někteří účastníci cestovali na setkání do Stockholmu i ze vzdálenějších míst Švédska. Jedním z nich byl také Elliott Knotek, český absolvent programu Erasmus+ a současný student pedagogiky na univerzitě v Malmö. Elliott je příkladem studenta, kterému Erasmus+ doslova změnil život. Nejprve ve Švédsku absolvoval jeden semestr, pak si program prodloužil, a nakonec se tam rozhodl usadit a vystudovat. „Byla to pro mě skvělá příležitost podívat se do zahraničí a poznat tamější vzdělávací systém,“ popsal Knotek.

Wilhelm Speckbacher zase studoval v rámci Erasmu na Metropolitní Univerzitě v Praze mezinárodní vztahy. I jemu pobyt v zahraničí ovlivnil budoucnost, a to konkrétně tu profesní. „Pracuji teď pro jednu PR agenturu, a kdybych neměl zkušenosti, které jsem získal díky svému pobytu v České republice, rozhodně bych tuto práci nezískal. Myslím, že mi to hodně vylepšilo životopis,“ pochvaloval si Wilhelm.

V roce 2022 v České republice studovalo dlouhodobě přes 100 Švédů a dalších 91 tu pobývalo v rámci krátkodobých studijních výjezdů zejména přes program Erasmus+. Více než 230 Čechů trávilo ve stejné době svůj studijní probyt ve Švédsku. Vzhledem k tomu, že s velvyslanectvím plánujeme organizovat setkání i do budoucna, budou mít možnost přijet na další ročník i tito studenti či absolventi.

„Rádi bychom pořádali více akcí pro tuto cílovou skupinu, která už má vybudovaný nějaký vztah k České republice. Švédští studenti a absolventi českých univerzit mohou oslovit i své kamarády, a přivést tak další Švédy k zájmu o Českou republiku. Dnešní meetup byl skvělou příležitostí, jak takovéto ambasadory získávat,“ hodnotil přínosy setkání také ředitel Českého centra ve Stockholmu Michal Brenner.

„Jsem moc ráda, že se letošní ročník vydařil, a to především díky skvělé organizaci a otevřenosti české ambasády ve Stockholmu, které bych chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat. Viděli jsme zase mnoho nových účastníků, kteří mají k České republice pozitivní vztah. Už nyní víme, že chceme pokračovat v organizaci setkání i příští rok, propojit české a švédské absolventy, a získat tak nové ambasadory českých univerzit, kteří budou šířit dobré jméno České republiky v zahraničí. Protože se nám spolupráce s českým velvyslanectvím ve Švédsku velmi osvědčila, chceme podobný organizační model uplatnit i v dalších zemích. Už letos například pořádáme ve spolupráci s českými zastupitelskými úřady Alumni Meetupy v Madridu a v USA ve Washingtonu DC,“ zhodnotila letošní ročník Aneta Sargeant.

Podívejte se na další fotografie z akce. Autoři fotografií: Zuzana Polívková a Dominik Garreis.