Nové kontakty i setkání po dvaceti letech. Jaký byl Alumni Meetup v Madridu?

Společně s českým velvyslanectvím ve Španělsku jsme uspořádali setkání pro studenty a absolventy českých univerzit.

Alumni Meetup Madrid
Alumni Meetup Madrid. Foto: DZS

Setkáním zahraničních absolventů a studentů českých univerzit v Madridu jsme navázali na dlouhodobou spolupráci s českými zastupitelskými úřady v různých zemích. Společně s velvyslanectvím ve Švédsku jsme na konci března zorganizovali již druhý ročník Alumni Meetupu ve Stockholmu, na konci dubna proběhne podobná akce ve spolupráci s velvyslanectvím v Kišiněvě a další setkání pro zahraniční absolventy chystáme letos v květnu také v USA.

V rezidenčních prostorách velvyslance České republiky Ivana Jančárka se minulý týden sešlo přes sto účastníků, ať už španělských absolventů českých univerzit nebo českých studentů, kteří naopak aktuálně absolvují svůj pobyt ve Španělsku. Akce, která se opět konala pod hlavičkou našich iniciativ Czechia Alumni a Study in Czechia, poskytla prostor pro opětovné setkání i navazování nových kontaktů. Dala také příležitosti ke sdílení zkušeností s českým, resp. španělským vzdělávacích systémem, i rovněž možnost zapojit se do našeho národního absolventského programu Czechia Alumni. Na organizaci setkání se podílela také Česká centra.

„Podobná setkání mají hned několik rovin. První je propagace studia v Česku a možností, co vlastně Česká republika může v tomto ohledu nabídnout. Druhá je rovina česko-španělská. Vidíme zde spolupráci mezi dvěma národními agenturami (na české straně Dům zahraniční spolupráce – DZS, na španělské straně agentura SEPIE) a velvyslanectvím, které se zabývají problematikou Erasmu+ a zahraničních výjezdů na národní úrovni. Třetí úrovní je pak zviditelnění Česka jako takového, což je pro nás jako velvyslanectví tím hlavním úkolem,“ zhodnotil význam celé akce z pohledu české zahraniční politiky český velvyslanec ve Španělsku Ivan Jančárek.

Ivan Jančárek
Český velvyslanec ve Španělsku Ivan Jančárek Alumni Meetup zahajoval. Foto: DZS

Ředitel španělské národní agentury pro internacionalizaci ve vzdělávání (SEPIE) Alfonso Gentil Álvarez-Ossorio zdůraznil nadstandardní vzájemnou výměnu mezi oběma zeměmi: „V akademickém roce 2021/2022 k nám přijelo studovat v rámci programu Erasmus+ přes 2600 českých studentů a téměř 1900 mladých Španělů zase vyrazilo na svůj Erasmus do Česka. Tyto výjezdy zcela jistě obohatily životy účastníků a jsme si téměř jisti, že tato čísla budou v budoucnu pouze stoupat.“

V rámci networkingových aktivit, jako bylo např. „lidské bingo”, se pak mohli propojit španělští studenti, kteří teprve o svém výjezdu uvažují, s absolventy a zjistit tak něco o českém prostředí a vysokých školách. Jsem z oblasti Alido na jihu Španělska a když jsem jel na Erasmus, neznal jsem dopředu nikoho. Takovéto setkání by mi tehdy rozhodně pomohlo,“ řekl nám Fermín Razquin, který absolvoval jeden semestr práv na Univerzitě Karlově v Praze. Souhlasí s ním i jeho kolegyně Natalia Moya, která studovala na stejné univerzitě ekonomii a finance: „Také bych velmi ocenila mít tuto možnost ještě před výjezdem do Prahy. Je to i skvělá příležitost poznat českou kulturu.“ 

Alumni Meetup Madrid
Alumni Meetup Madrid. Foto: DZS

Alumni Meetup ovšem může přichystat i dojemná setkání. Carlos Ibáñez, který studoval ekonomii před 21 lety na Univerzitě Palackého v Olomouci, na akci potkal bývalé spolužáky, které neviděl dvě dekády. A hned se domluvili, že se v létě znovu vypraví do Olomouce. Svou zkušenost se studiem v zahraničí považuje za skvělou s tím, že mu opravdu změnila život. Nyní pracuje v bance a zůstal tak v oboru, který vystudoval. „Myslím, že jsem získal dobrou práci i díky tomu, že mám nadhled, mám otevřenou mysl a byl jsem zapojen do mezinárodního projektu,“ vysvětlil nám později.

„Smysl setkání zahraničních studentů a absolventů českých univerzit, jako je to dnešní v Madridu, nespočívá pouze v prohlubování pout lidí se stejnou životní zkušeností. Absolventi díky nim dále posilují svůj vztah s českou kulturou a vzděláváním, a mohou tak do budoucna šířit pozitivní zkušenost, kterou mají s Českou republikou a inspirovat ke studiu na českých vysokých školách své krajany. Zahraniční studenti jsou totiž pro kvalitu českého vzdělávacího systému naprosto klíčoví,“ shrnul hlavní poselství Alumni Meetupu Michal Uhl, ředitel DZS.