První setkání zahraničních studentů českých univerzit proběhlo ve Švédsku

Společně s Českým velvyslanectvím ve Stockholmu jsme uspořádali první setkání zahraničních absolventů českých univerzit.

V prostorách českého velvyslanectví ve Stockholmu se setkalo pět desítek absolventů českých univerzit ze Švédska, čeští studenti, kteří aktuálně studují ve Švédsku, zástupci Domu zahraniční spolupráce a českého velvyslanectví ve Švédsku. Velvyslankyně Anita Grmelová vyzdvihla během svého úvodního slova důležitost budování vztahu s absolventy českých univerzit a vyjádřila přání udělat z akce každoroční tradici.

Alumni ve Švédsku

„Diplomacie některých států je v práci s absolventy svých škol velmi systematická. Během svého studia si studenti vytvoří k dané zemi pozitivní vztah, který se vyplatí dále budovat. Absolventi se díky tomu stávají ambasadory dané země a kultury. I my proto chceme spojit síly s DZS a jeho Czech Republic Alumni programem a s našimi absolventy pravidelně komunikovat, ” vysvětlila Grmelová.

Michal Uhl, ředitel DZS, zdůraznil důležitost zahraniční zkušenosti během studia a obohacení, které přináší nejen jednotlivcům, ale celé společnosti.

„Věřím, že díky zahraniční zkušenosti jednotlivců se vytváří pouta mezi zeměmi, která prohlubují možnosti vzájemné spolupráce a propojení do budoucna. Nejsou to totiž jen osobní zážitky, které si student ze zahraničí přiváží, ale také vztah k dané zemi a kultuře. Zahraniční student je zároveň obohacením i pro kolektiv v dané zemi a po svém návratu šíří své zkušenosti dál ve své domácí zemi. Věřím, že díky těmto propojením vytváříme Evropu plnou spolupráce a sounáležitosti.”

V rámci večera proběhla debata, během které švédští absolventi zavzpomínali na své studium v Čechách a česká studentka, aktuálně na studijním pobytu ve Švédsku, přiblížila své zkušenosti ze švédské univerzity. Pojícím tématem diskuze bylo srovnání vzdělávacích systémů obou zemí.

„Studium v České republice jde mnohem více do hloubky. Byla jsem překvapená, jaké znalosti tamní studenti mají, a musela jsem se zpočátku hodně snažit, abych je dohnala. Ve Švédsku je naopak vzdělávání všeobecnější a specializaci získáváme spíše až praxí,“ srovnává vysokoškolské studium v České republice a ve Švédsku Minna, která absolvovala studijní pobyt na pražské UMPRUM.

V České republice studuje celý studijní program přes 45 tisíc zahraničních studentů. Tvoří tak více než 16 % všech studentů našich vysokých škol. Za posledních 10 let absolvovalo studium v Čechách bezmála tisíc studentů ze Švédska. Až sto jich přijíždí každý rok v rámci programu Erasmus+.

Czech Republic Alumni je národní program, jehož cílem je posílit vztah mezi Českou republikou a jejími mezinárodními absolventy za účelem podpory internacionalizace českého vysokoškolského vzdělávání, posílení image České republiky v zahraničí, zprostředkování pracovních příležitostí a propojení mezi zahraničními absolventy a českým veřejným a soukromým sektorem. Minulý rok v rámci programu proběhly dvě online akce ve spolupráci s ambasádami v Rakousku a Kazachstánu, ve Švédsku se tedy jednalo o první fyzické setkání. Zahraniční absolventi, kteří studovali v České republice, se mohou do programu zaregistrovat, zapojit se do soukromé skupiny na LinkedIn nebo sledovat novinky o programu na Facebooku.