Ve dnech 13.-14. června jsme v Brně uspořádali setkání 9 českých VŠ zapojených do aliancí Evropských univerzit.

V poslední výzvě Evropských univerzit je 14 nově schválených aliancí. To navyšuje celkový počet na 64, z toho 12 s českými VŠ.

Přečtěte si zápis z posledního jednání skupiny IGLO HE na téma Doporučení Rady Evropa v pohybu.

Oficiálním mottem maďarského předsednictví je „Make Europe Great Again“.

Narozeninová konference se věnovala jak dosavadnímu dopadu, tak výhledům do budoucna.

Pokud chcete podat žádost o projekt ve výzvě 2025, zažádejte o značku kvality do 24. září.

Přečtěte si hlavní výsledky ministerské konference v rámci Boloňského procesu a co říká implementační zpráva Evropské komise.

Přihlašování na stáž je otevřeno do 14. července 2024. 

V červnu jsme uspořádali EduCafé na téma EdTech, neboli spojení technologií a vzdělávání.

Otvíráme přihlášky na krátkodobou pracovní stáž mezi 22. a 24. říjnem 2024. Termín pro podání přihlášky je 30. června.