Školení pro projektové manažery zemí Visegrádské skupiny cílí na zvýšení jejich odborných kapacit a povědomí o evropském výzkumu.

S ohledem na probíhající úpravu realizace investiční složky financování projektů je další uzávěrka posunuta na jaro 2022.

Evropská komise vydala návrh doporučení Rady, jeho cílem je vést žáky a studenty k udržitelnosti.

Podpora bude mít podobu finančních nástrojů a grantů. Projekty je možné předkládat průběžně.

Evropská komise zveřejnila zprávu o získaných zkušenostech z Horizontu 2020 v kontextu tzv. focus areas a jejich dopadů na mise.

Nový portál nabízí aktuální informace o vzdělávání v Evropě, přehled akcí, užitečné odkazy i statistiky.

Termín odevzdání přihlášek je 1. dubna 2022. Projekty můžete přihlásit na stránkách Evropské komise.

ERC zveřejnila výsledky první výzvy ERC Starting grants v rámci Horizontu Evropa. Úspěch slaví i čtyři české projekty.

Uzávěrka je 2. února 2022 a do každé misijní rady se hledá až 15 odborníků nebo odbornic z různých sfér.

Zaměří se mj. na synergie oblasti VaVaI s VŠ vzděláváním, na tvorbu tzv. evropského inovačního prostoru a na zapojení mladých.