Dne 10. června 2021 byla oficiálně spuštěna Aliance Evropské unie na podporu vědecké diplomacie (The European Union Science…

Od této výzvy programu Erasmus+ na podporu inovací si Komise slibuje zvýšení kreativity a podnikavosti v EU

Jaké zelené strategie a aktivity zavádějí vysokoškolské instituce v Evropě? A v čem je zelenější nový Erasmus+ a MSCA?

Dne 7. června 2021 přijala Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC) Plán rovnosti pohlaví (GEP) s cílem v celé Evropě…

Evropská rada pro inovace zahájila nový mentoringový program Women Leadership Programme, který má poskytnout specializovaný…

Dne 2. června2021 se kancelář CZELO účastnila akce„Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the…

Dne 2. června 2021 proběhlo v Chile šesté ministerské setkání, tzv. Mission Innovation. Při této příležitosti se Evropská komise…

Integrace uprchlíků, místní programy a inovace infrastruktury, boj proti dopingu. Tři výzvy jsou otevřeny do 16. června.

Dne 3. června 2021 informovala Evropská komise o výsledcích výzvy Zelené dohody pro Evropu. Výzva s celkovým rozpočtem 1 miliardy…

Dne 31. května 2021 se kancelář CZELO účastnilasetkání pracovní skupiny IGLO pro mezinárodní spolupráci na téma vědecké…