Nová výzva EIT podpoří kulturní a kreativní odvětví

CZELO

Nová výzva EIT k CCSI KIC bude otevřena od 26. října 2021 do 24. března 2022.

Dne 26. října byla otevřena výzva na předkládání návrhů na ustavení nového znalostního a inovačního společenství (KIC) Evropského inovačního a technologického institutu v oblasti kulturních a kreativních odvětví (CCSI). CCSI patří mezi přední evropské poskytovatele pracovních míst s potenciálem poskytovat řešení některých nejnaléhavějších sociálně-ekonomických problémů společnosti, ke kterým patří např. regionální rozdíly, strukturální problémy a v poslední době pandemie COVID-19.

Nové partnerství pomůže urychlit obnovu kulturních a kreativních odvětví a zpřístupní nevyužité ekonomické příležitosti v oblastech, jako je architektura, kulturní dědictví, design, móda, film, hudba, vydavatelství, divadelní umění a videohry. Očekává se, že díky úspěšným inovacím a finanční podpoře třetích stran se partnerství časem stane finančně udržitelným, a to i po uplynutí období financování ze strany EIT.

Za účelem této nové výzvy organizuje EIT v listopadu a prosinci sérii informačních webinářů.

Návrhy je možné podávat do 24. března 2022.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropského inovačního a technologického institutu