Evropská rada pro inovace (EIC) vypsala výběrová řízení na pozice projektových manažerů. Evropská komise má v plánu přijmout až…

Dne 26. července 2021 zveřejnila Evropská komise první částečný návrh anotované modelové grantové dohody. Text obsahuje…

Dne 16. července 2021 byl Evropskou komisí přijat Návrh doporučení Rady “Paktu pro výzkum a inovace v Evropě”, jehož cílem je…

Evropský inovační a technologický institut (EIT) vybral nejlepší projekty rozvoje inovačních kapacit vysokoškolského vzdělávání.

Dne 14. července 2021 zveřejnila Evropská rada pro výzkum (ERC) svůj pracovní program na rok 2022 s celkovým rozpočtem více než 2…

Dne 6. července 2021 zveřejnil Evropský inovační a technologický institut (EIT) hodnotící kritéria výzev spadajících do nového…

Dne 8. července 2021 přijal Evropský parlament v reakci na sdělení Evropské komise o globálním přístupu k výzkumu a inovacím…

Inspirativní projekty či jednotlivce propagující sport a fyzickou aktivitu můžete nominovat do 24. července.

Kancelář CZELO se dne 9. července 2021 účastnila setkání pracovní skupiny IGLO pro oblast implementace, v rámci kterého Peter…

Trendy v odborném vzdělávání a přípravě se mění. Jak pandemie urychlila vývoj hybridní výuky?