EduCafé na téma spolupráce českých a britských univerzit po Brexitu v oblasti vzdělávání a výzkumu přilákalo na 60 účastníků.

Setkání 22 prorektorů z 19 českých škol přineslo nové možnosti spolupráce na úrovni EU.

Registrace je otevřená do 24. listopadu 2023.

Další edice proběhne na jaře příštího roku.

Zainteresované strany se mohou přihlásit do 31. října 2023.

Termín pro podání přihlášek je do 13. listopadu 2023.

Komise otevřela pátou výzvu, plánuje pomocí ní dosáhnout celkového počtu 60 aliancí. Vznikne také odborná komunita praxe aliancí.

Komise zveřejnila první zprávu ke stavu Digitální dekády, včetně podpory digitálních dovedností či digitalizace podniků.