Přihlaste se na odbornou stáž zaměřenou na výzkum v Bruselu!

CZELO

CZELO

Přihlašování na stáž je otevřeno do 14. července 2024. 

Kancelář CZELO otevírá výzvu k přihlašovaní se na krátkodobou odbornou stáž v Bruselu. Nabízená stáž je primárně určena pro projektové manažery či jiné zaměstnance univerzit a výzkumných institucí, kteří mají zájem dozvědět se více o Evropském výzkumném prostoru a chtějí podpořit zapojení jejich instituce do programu Horizont Evropa či jiných komunitárních programů.    

Cílem stáže je poskytnout účastníkům možnost lépe pochopit evropské a unijní instituce, představit fungování projektových kanceláří na zahraničních univerzitách (Belgie a Nizozemsko) a napomoct českým institucím najít vhodné zahraniční partnery pro své budoucí výzkumné projekty.     

Týdenní stáž bude sestávat z řady tematických schůzek s pracovníky unijních institucí, zastoupení univerzit a výzkumných institucí sídlících v Bruselu, experty Stálého zastoupení ČR při EU, zástupci zahraničních univerzit a dalších. Po celou dobu stáže budou účastníci doprovázeni pracovníky kanceláře CZELO.    

Aktuálně je otevřená registrace na termín 30. září–4. října 2024. Přihlašování na stáž je možné do 14. července 2024. Uchazeči budou posuzováni především na základě motivačního dopisu, který je součástí registračního formuláře. Celkově je k dispozici 7 míst, přičemž v ideálním případě by mělo být každé z míst pokryto jinou institucí. Uchazečům budou výsledky výběrového řízení sděleny nejpozději do 26. července 2024.   

Účast na pracovní stáži je bezplatná, cestovní výdaje a náklady na ubytování musí být hrazeny vysílající institucí/účastníkem. Náklady na pracovní stáž není možno financovat z programu Erasmus+.  

Doporučená úroveň znalosti anglického jazyka je alespoň B2.    

Další edice odborné stáže proběhne na jaře 2025.