Přečtěte si priority maďarského předsednictví v Radě EU

CZELO

Oficiálním mottem maďarského předsednictví je „Make Europe Great Again“.

Od 1. července 2024 přebírá Maďarsko rotující předsednictví v Radě EU pro druhou polovinu roku 2024. Pro své funkční období si předsednictví definovalo sedm následujících zastřešujících priorit: 

  • zvýšení konkurenceschopnosti EU 
  • posílení obranné politiky EU 
  • soudržná a výsledky podložená politika rozšíření 
  • zastavení nelegální migrace 
  • budoucí politika soudržnosti 
  • prosazování zemědělské politiky EU orientované na zemědělce 
  • řešení demografických výzev 

Priority výzkum, vývoj a inovace 

V oblasti VaVaI se maďarské předsednictví zaměří na posílení konkurenceschopnosti EU podporou spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, snížením inovačních rozdílů v evropských inovačních ekosystémech a řešením fragmentace Evropského výzkumného a inovačního prostoru. Cílem je diskutovat přijatá opatření a iniciativy, jako je například „Widening“ a tím určit budoucí směřování Evropského výzkumného prostoru. Téma bude spojeno s hodnocením politické agendy ERA 2022-2024 a zprávou o provádění Nové evropské inovační agendy. Finálním výstupem budou Závěry Rady na toto téma. Kromě toho plánuje maďarské předsednictví přijmout další dva Závěry Rady. První se zaměří na vytvoření nového partnerství v oblasti cirkulární bioekonomiky, které bude orientované na střední a východní Evropu, včetně západního Balkánu a zemí Východního partnerství a naváže tak na stávající iniciativu v této oblasti s názvem BIOEAST. Druhým dokumentem budou Závěry Rady týkající se pokročilých materiálů, které budou navazovat na strategii Evropské komise k pokročilým materiálům z února 2024. 

Priority vzdělávání, mládež a sport 

V oblasti vzdělávání se maďarské předsednictví zaměří na řešení dopadů demografických změn, posilování konkurenceschopnosti EU a podporu digitální a ekologické transformace. Dalším tématem, na které jsou plánovány Závěry Rady, bude podpora strategických partnerství ve všech oblastech vzdělávání a v neposlední řadě nás čeká také projednávání Komisí navrženého „Vysokoškolského balíčku“. V oblasti mládeže se předsednictví bude soustředit na podporu sociální inkluze mladých lidí v rámci 10. cyklu Dialogu s mládeží (při této příležitosti se plánuje přijetí Usnesení Rady na zhodnocení dopadu dosavadních cyklů) a představí Závěry Rady na téma místních příležitostí pro mladé v odlehlých oblastech. Zároveň by mělo být přijato Usnesení Rady k Pracovnímu plánu Strategie EU pro mládež pro roky 2025-2027. V oblasti sportu bude předsednictví pokračovat v podpoře zdravého životního stylu a fyzických aktivit a očekává se přijetí Závěrů Rady na téma odkazu velkých sportovních akcí.  

Více informací společně s harmonogramem akcí naleznete na webu maďarského předsednictví