Rada EU na svém zasedání 13.-14. května schválila doporučení a závěry z oblasti vzdělávání, mládeže a sportu.

Dne 29. dubna se konala klíčová konference k tématům společného Evropského diplomu a právního statusu aliancí.

Závěrečná konference Evropského roku dovedností ukázala, že konec může být i nový začátek.

Druhé EduCafé letošního roku představí téma EdTech a využití digitálních technologií ve vzdělávání.

Přečtěte si, co přinesla konference ke střednědobému hodnocení Akčního plánu digitálního vzdělávání.

Study visit z 6 vysokých škol a jednoho ústavu akademie věd navštívila Univerzitu v Amsterdamu.

Přečtěte si, co přinesla konference zaměřená na akce Marie Skłodowska-Curie organizovaná v rámci belgického předsednictví Rady EU.

18.4. 2024 uspořádala kancelář CZELO spolu s dalšími styčnými subjekty ze zemí V4 konferenci na téma výzkumných infrastruktur.

Přečtěte si zápis z posledního jednání skupiny IGLO HE na téma vysokoškolského balíčku.

Evropská komise schválila tzv. Vysokoškolský balíček, který má tuto iniciativu podpořit.