Komise zveřejnila materiály a termín informačního dne k projektům Virtuálních výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

Jaká je role nezávislých expertů a co vše mají na starost? Přečtěte si rozhovor s Ondřejem Danielem.

Celkově se jedná o 63 regionů, sedm měst a čtyři členské státy.

Zpráva shrnuje, jak JRC podporovalo politické priority Evropské komise a klíčové úspěchy za rok 2021.

Zpráva bude sloužit jako vodítko pro implementaci partnerství a pro měření pokroku.

Asociace by umožnila japonským subjektům účastnit se programu za stejných podmínek jako subjektům z členských států EU.

Do průzkumu se zapojili i mladí lidé z České republiky. Nakolik se jejich vize liší od průměru EU nebo od dalších států EU?

Událost se uskuteční u příležitosti maďarského předsednictví V4 na SZ Maďarska 13.6.

Navýšený rozpočet cílí na podporu misí EU a na akce na posílení evropského inovačního ekosystému.