Diskuse se zaměřila na transformaci evropského rámce pro výzkum a inovace a posílení konkurenceschopnosti EU.

Žádosti lze podávat do 5. března 2024. Koordinátorem mohou být pouze ENGOs, partnery jakékoliv relevantní organizace.

Evropská komise a agentura EACEA uspořádaly celodenní informační seminář k projektům v oblasti sportu.

Na konci ledna proběhla již tradiční konference asociace ACA „What’s New in Brussels“ zaměřená na vysokoškolské vzdělávání.

Na letošní první edici přijali pozvání Lucie Kupková z Univerzity Karlovy a Petr Boháček z TRL Space.

Ohlíží se za 7 lety fungování rámcového programu na základě rozhovorů se stovkami příjemců grantů.

Nová zpráva Evropského parlamentu shrnuje úspěchy programu, zabývá se výzvami a nabízí možná vylepšení.

Jedním z cílů Komise je vyžít tuto platformu ke zvýšení povědomí o EVP a jeho dosažených úspěších.

Ve středu 10. ledna Evropská komise zveřejnila dokument se sérií opatření, která posílí roli mládeže v evropských politikách.