Jaká je role nezávislých expertů a co vše mají na starost? Přečtěte si rozhovor s Ondřejem Danielem.

Komise zveřejnila materiály a termín informačního dne k projektům Virtuálních výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

Podcast Projektor o mezinárodních projektech v programu AKTION s Tomášem Dostálem z ČVUT v Praze a Sabine Borovanskou z DZS.

Celkově se jedná o 63 regionů, sedm měst a čtyři členské státy.

Zpráva shrnuje, jak JRC podporovalo politické priority Evropské komise a klíčové úspěchy za rok 2021.

Zpráva bude sloužit jako vodítko pro implementaci partnerství a pro měření pokroku.

Společně s Českým velvyslanectvím ve Stockholmu jsme uspořádali první setkání zahraničních absolventů českých univerzit.

Asociace by umožnila japonským subjektům účastnit se programu za stejných podmínek jako subjektům z členských států EU.

Do průzkumu se zapojili i mladí lidé z České republiky. Nakolik se jejich vize liší od průměru EU nebo od dalších států EU?