Předběžné výsledky 1. kola

Výzva 2020 - 1. kolo

Uzávěrka k 11. únoru 2020:

Předběžné výsledky 1. kola:

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu dubna. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové smlouvy. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů.

Pro schválené žadatele jsou také připraveny informační wemináře:

Zpět