Výsledky 2. kola

Výzva 2020 - 2. kolo

Uzávěrka k 7. květnu 2020:

Výsledky 2. kola:

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni v průběhu července. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové smlouvy. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů.

 

Pro schválené žadatele jsou také připraveny informační semináře:

  • dobrovolnické projekty 30.7. 9:30 - 14:30
  • solidární projekty 30.7. 16:00 - 18:00

Zpět